Bosmalm, 432000

Lautakunta palautti kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi 16.1.2019. Asemakaavaehdotus valmistellaan yhtaikaa Söderskoginaukea, 432300 asemakaavaehdotuksen kanssa.Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arvioilta keväällä 2019.

Asemakaavoituksen kulku