Bosmalm, 432000

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Espoonväylän sekä uusien asuntojen rakentaminen alueelle. Keskuspuiston luonto- ja virkistysarvot, maiseman antamat lähtökohdat, liikenteelliset vaatimukset, muinaismuistot ja täyttömaa-alueet huomioidaan suunnittelussa.

Asemakaavaehdotus on valmisteltu yhdessä Söderskoginaukea, 432300 asemakaavaehdotuksen kanssa.

Bosmalmin ja Söderskoginaukean ehdotukset nähtävillä 15.4−20.5.2019. Tämä kaava siirtyy hyväksymisvaiheeseen tai tulee uudelleen nähtäville arviolta kevään-kesän 2021 aikana.

Tutustu kaavaehdotukseen sivulla Kaavaehdotus


Asemakaavoituksen kulku