Alakartanontie, 411307

Kaavan tarkoituksena on tehokkaan täydennysrakentamisen osoittaminen asuinkorttelin alueelle, viereiselle yleisen pysäköinnin alueelle sekä kadun varteen viheralueelle. Kaksi olemassa olevaa asuinrakennusta ja pysäköintikansi voidaan purkaa. Kehitetään pallokentän aluetta kehittäminen monipuoliseksi liikuntapaikaksi.