Alakartanontie, 411307

Asemakaavan tarkoituksena on tehokkaan täydennysrakentamisen osoittaminen asuinkorttelin, viereisen yleisen pysäköinnin sekä kadun varren viheralueille.

Kaksi olemassa olevaa asuinrakennusta ja pysäköintikansi voidaan purkaa. Kehitetään pallokentän aluetta monipuoliseksi liikuntapaikaksi.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston. Se tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.
 

Asemakaavoituksen kulku