Tapiolan Satakielenrinteen arkkitehtuurikutsukilpailu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä


Kaupunki etsi Tapiolan Satakielenrinteen alueen kehittämiseen ratkaisua arkkitehtuurikilpailulla, joka järjestettiin 15.5.2017–29.9.2017. Arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehdit Oy:n ehdotus Birdie.

Keväällä 2017 käynnistetty Tapiolan Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailu on nyt ratkennut. Voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehdit Oy:n ehdotus Birdie. Aluetta päästään rakentamaan asemakaavoituksen valmistuttua aikaisintaan vuonna 2019. Satakielenrinteeseen olisi mahdollista toteuttaa koteja noin 800 uudelle asukkaalle.

Kilpailussa etsittiin asuinkorttelit, julkiset kulkureitit ja puistoalueet yhdistävää suunnitelmaa


Kaupunki etsi arkkitehtuurikilpailulla Satakielenrinteen alueen kehittämiseen parhaiten sopivaa ratkaisua, joka täydentäisi sekä Tapiolan uudistuvaa keskustaa että vanhaa miljöötä. Alueelle tavoiteltiin arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoista suunnitelmaa, jossa asuinkorttelit ja julkiset kulkureitit sekä puistoalueet liittyvät luontevasti Tapiolan keskukseen.

Noin kolmen hehtaarin laajuinen kilpailualue sisälsi Tuulipuiston, Tuultenaltaan alueen, Vesiputoustalon edustan, purettavan Satakielitalon tontin sekä osan Tuulimäen puistosta ja Itätuulenkujasta. Pohjoispuolella alue rajautui Merituulentiehen ja itäpuolella Tapiolantiehen.

Viidestä työryhmästä Birdie valikoitui voittajaksi

Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin kutsukilpailuna yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kutsukilpailuun valittiin viisi työryhmää. Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, kuinka hyvin ehdotukset sopisivat osaksi Tapiolan uudistuvaa puutarhakaupunkia.

Palkintolautakunnassa Espoon kaupunkia edustivat teknisen toimen johtajan Olli Isotalo, asemakaavapäällikkö Ossi Keränen sekä projektinjohtaja Antti Mäkinen. Lautakuntaan kuuluivat myös arkkitehti SAFA Jyrki Tasa sekä Aalto-yliopistosta vararehtori Antti Ahlava ja lehtori Nathalie Lautenbacher.

Birdie arvioitiin kilpailuun jätetyistä ehdotuksista parhaaksi. Satakielenrinne arvostelupöytäkirja.pdf

Lisätiedot

Antti Mäkinen, palkintolautakunnan jäsen, Tapiolan alueen projektinjohtaja
puh. 050 593 1339, antti.o.makinen@espoo.fi