Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion kilpailuehdotukset

Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion arkkitehtuurikilpailu on edennyt kilpailutöiden arviointivaiheeseen. Kilpailuehdotuksia sai kommentoida 17.12.2018 saakka. Palkintolautakunta saa yleisön palautteen ja kommentit käyttöönsä, ja sillä on mahdollisuus käyttää niitä arviointityönsä tukena.

Palkintolautakunta tekee ratkaisunsa tammi-helmikuun 2019 aikana.

Kilpailutyöt

Kaikki kilpailuehdotukset on esitelty nimimerkeillä.

Amfi

Kilpailuehdotuksen Amfi planssit (pdf, 8130 Kt)

Uusi Kulttuurikeskus luo Tapiolan Kulttuuriaukion ympäristöön tulevaisuuteen katsovat puitteet monimuotoiselle kulttuuri- ja kaupunkielämälle. Uusi teatterirakennus muovaa Kulttuuriaukiosta selkeän ja mittakaavaltaan tasapainoisen kaupunkitilan. Rakennuksen kattopinnalle muodostuu kaksi amfiteatterimaista ulkokatsomoa, jotka toimivat Kulttuuriaukion toiminnallisena jatkeena ja kutsuvana kulkureittinä rakennuksen yli. Uusi, materiaaleiltaan läpikuultava, näyttämötorni muodostaa dynaamisen kaupunkikuvallisen elementin ja vastaparin Tapiolan Keskustornille. Pääsisäänkäynti säilyy vanhalla paikallaan Arto Sipisen suunnitteleman Kulttuurikeskuksessa, jota lisäksi uudistetaan avarammaksi ja läpinäkyvämmäksi vanhaa arvostaen. Vanhan ja uuden osan muodostama kokonaisuus laajentuu luontevasti myös ulkotiloihin. Kulttuuriaukion ja Keskusaltaan ympäristöä elävöitetään alueen maisema-arkkitehtuurin arvot tunnistaen.

Amfi_havainnekuvaKuva ja ehdotuksen asemapiirros ovat ladattavissa alkuperäisessä koossa täältä.

Play

Kilpailuehdotuksen Play planssit (pdf, 13606 Kt)

Kulttuurikeskuksen ja -aukion kehittämisen kaupunkirakenteellinen strategia perustuu liikenneväylien tunnistamiseen ja keskuksen toimintojen näyttäytymiseen mahdollisimman avoimesti näiden reittien varrella sekä lähiympäristössä. On oleellista, että kevyen liikenteen etelä- pohjoissuuntainen reitti kulttuuriaukion puolella säilyy yhtenä Tapiolan keskeisimpänä akselina.

Kontekstin reunaehdot johtavat ratkaisumalliin, jossa teatteri sijoitetaan kulttuuriaukion alle ja kirjastoa laajennetaan avautumaan keskusaltaan suuntaan. Teatteri asettuu tontille luontevasti tasolle, josta katsomo sekä näyttämötorni nousevat aukiotason yläpuolelle.

Kaupunginteatterin kaupunkikuvallinen konsepti ja samalla kulttuuriaukion idea perustuu ajatukseen, jossa lähiympäristön topografia nostetaan katsomon maanpäällisen osan yli siten, että se on joka suunnasta lähestyttäessä liikennöityä pintaa. Maisema-arkkitehtuuri ja viherympäristö nivoutuu osaksi kokonaisuutta. Maanalaisiin tiloihin saadaan luonnonvaloa suurehkojen kattoikkunoiden kautta. Samalla avautuu monipuolisia näkymäakseleita sisä- ja ulkotilojen välillä. Näin syntyy monimuotoinen kaupunki- ja sisätilojen kudelma, joka yllätyksellisyydessään kannustaa käyttöön; leikkiin, löytämiseen, oleskeluun.
Kulttuuriaukio ja kulttuurikeskus luovat alustan uudenlaiselle urbaanille yhteisöllisyydelle.

Play_havainnekuvaKuva ja ehdotuksen asemapiirros ovat ladattavissa alkuperäisessä koossa täältä.

Uusikuu

Kilpailuehdotuksen Uusikuu planssit (pdf, 7075 Kt)

Tapiolan Kulttuuriaukiosta tehdään puutarhakaupungin perinteisiin limittyvä, ainutkertainen ja elävä kaupunkitila. Aukion pehmeät suurmuodot kutsuvat oleskeluun ja tapahtumiin sekä ohjaavat pääovelle.

Uuden teatterin lämpiötila jatkaa nykyisten lämpiöiden porrastuvaa tilasarjaa Kulttuuriaukion alle. Lämpiön suurpiirteinen avaus jakaa Kulttuuriaukion kivettyyn kulhoon sekä vehreään kumpuun. Avaus luo puitteet aukion tapahtumakäytölle ja tuo samalla aukion ja Keskustornin osaksi teatterin lämpiötilaa. Uusi esittävän taiteen sali on monikäyttöinen ja muunneltava. Lyhtymäisen näyttämötornin hehkuvat lasipinnat heijastelevat keskuksen toimintaa, viestivät tapahtumista ja elävöittävät pimeää vuodenaikaa.

Kulttuurikeskuksen maantasokerroksen tiloja avataan ympäröivään kaupunkitilaan. Toimintojen vaatimat muutokset tehdään rakennuksen arkkitehtonisia ja kokemuksellisia erityispiirteitä vahvistaen, Kulttuuriaukion ja Keskusaltaan ympäristöä parantaen.

Uusikuu_havainnekuvaKuva ja ehdotuksen asemapiirros ovat ladattavissa alkuperäisessä koossa täältä.

Vaarallinen juhannus

Kilpailuehdotuksen Vaarallinen juhannus planssit (pdf, 5813 Kt)

Teatteri ja arkkitehtuuri ovat suurenmoisia leikkejä. Vaarallinen juhannus uudistaa kilpailualueen alkuperäisen Tapiolan hengessä, jossa kaupunkitilan teemat vahvistavat puutarhakaupungin luonteenomaisia piirteitä. Avoimen tilan raja palautetaan Kulttuuriaukiolla vanhaan metsänreunaan, ja Marimekkotalo puretaan palauttaen Ervin keskukselle luoma ilme. Teatterin salit ja näyttämötorni nousevat puiston reunassa pinnasta ylöspäin vaaleiksi kolmioiksi taitettuina kivettyinä kansina. Tapiolan kaupunkimassoittelun perinteitä tulkiten, Kulttuuriaukion keskiosa painetaan alas syliksi, johon teatterin ja kirjaston sisätilat virtaavat.

Ehdotuksen uudet sisätilat sijoittuvat Kulttuuriaukion puolelle. Kirjasto laajentuu aukion kannen alle nykyisen kirjaston kohdalla, ja samalla kirjaston näkymiä ja yhteyksiä avataan niin altaan kuin aukionkin puolelle. Esitystilat koostuvat muunneltavasta kokonaisuudesta, jonka vaihtoehtoiset salikombinaatiot sallivat samanaikaisen esittämisen eri teatteritiloissa.

Vaarallinen juhannus_havainnekuvaKuva ja ehdotuksen asemapiirros ovat ladattavissa alkuperäisessä koossa täältä.

λ Lambda

Kilpailuehdotuksen Lambda planssit (pdf, 45403 Kt)

Lineaarialgebrassa kreikkalaisten aakkosten 11. merkki, lambda, on valittu symboloimaan matriisille ominaista tunnuslukua, ominaisarvoa. Kun vektori kerrotaan satunnaisella matriisilla, vektorin suunta ja suuruus muuttuvat. Vektori ei ole enää entisensä. On kuitenkin olemassa tapauksia, että matriisilla kertominen ei vaikuta vektorin suuntaan ja vektori vain venyy. Tällöin sanotaan, että kyseessä oleva vektori on matriisin ominaisvektori, ja vektorin venymä puolestaan matriisin ominaisarvo, lambda.

Vektori symboloi tässä yhteydessä Tapiolan rakennuskantaa ja kulttuurihistoriaa. Yleisemmin - tapiolalaisuutta. Tavoitteenamme oli löytää tämä tilanne jossa matriisi - kilpailuehdotus - ei muuta vektorin suuntaa. Työ istuu olemassa olevaan - ei ohjaa tapiolalaisuutta pois raiteiltaan. Se skaalaa Tapiolan kulttuurikeskusta kestämään aikaa, muuttamatta espoolaisten arvojen suuntaa. Työ on espoolaisuuden ominaisarvo, lambda.

λ_Lambda_havainnekuvaKuva ja ehdotuksen asemapiirros ovat ladattavissa alkuperäisessä koossa täältä.