Arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailut

Kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailuja merkittävien julkisten rakennusten suunnittelusta. Kilpailuilla etsitään arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja maisemallisesti korkeatasoisinta suunnitelmaa yksittäisen rakennuksen tai laajemman kokonaisuuden toteuttamiseksi. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia kaupunkisuunnitteluun, minkä lisäksi kilpailut mahdollistavat usean vaihtoehdon vertailun. 

Kilpailu voidaan järjestää yleisenä kaikille avoimena kilpailuna tai kutsukilpailuna. Kunkin kilpailun säännöt, suunnittelun reunaehdot sekä osallistujille mahdollisesti maksettavat palkkiot ilmoitetaan kilpailuohjelmassa.

Kilpailun voittajan valitsee erikseen nimettävä palkintolautakunta. Kilpailutyöt esitellään lähes aina anonyymisti tasapuolisuuden varmistamiseksi. Kilpailuehdotukset voidaan julkaista myös yleisön kommentoitaviksi.

Tällä hetkellä käynnissä ei ole arkkitehtuuri- tai kaupunkisuunnittelukilpailuja.