Ämmässuolle suunniteltavan tuulivoimalan kaavoitus on käynnistynyt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.1.2021 klo 10.16

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY valmistelee tuulivoimalan rakentamista Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Espooseen. HSY on hakenut Ämmässuon alueelle asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi tuulivoimalan rakentamisen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on käynnistänyt tuulivoimalahankkeen kaavoitusprosessin, jonka arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta. Espoolaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavamuutokseen helmikuussa, kun se tulee ensimmäisen kerran nähtäville.  

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä 8.2. –9.3.2021, jolloin niistä voi jättää mielipiteen kaupungin kirjaamoon.  Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivustolla tai teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, Otaniemi). Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää kaavamuutosta koskevan asukastilaisuuden verkossa torstaina 11.2.2021 klo 17.00–19.00.  

Kaupunkisuunnittelukeskus valmistelee selvitysten ja saadun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen, joka tulee nähtäville loppuvuodesta 2021. Kaavamuutoksen hyväksymiskäsittely on vuoden 2022 aikana. Jos Espoon valtuusto hyväksyy kaavamuutoksen, HSY harkitsee vielä ympäristöselvitysten pohjalta, rakennetaanko tuulivoimala Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen. 

HSY esittelee tuulivoimalahanketta verkkosivullaan.