Kaavoitus

Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä.  Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto. Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Maankäytön luvat
Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.

Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta, minne rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös.

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tai halkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus. Maankäytön luvat

Osa rakentamisen luvista löytyy sähköisenä. Voit tehdä hakemuksen piirustuksineen ja muine liitteineen rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 02070 Espoo.