Finnoon keskustan suunnittelu etenee

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.10.2018 klo 15.53

Espoon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 22. lokakuuta Finnoon keskuksen asemakaavaa, joka käsittää Finnoon metroaseman ympäristöineen sekä voimalaitosalueen ja suojeltavan lintukosteikon. Kaavan hyväksyy lopulta valtuusto.

Finnoon keskus
Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Länsiväylältä merenrantaan asti ulottuvan Finnoon korkea keskusta rakennetaan metroaseman ympärille. Aseman kahden sisäänkäynnin ympäristöön toteutetaan keskustakorttelit, joihin sijoittuu asuntojen lisäksi suurin osa alueen kaupallisista palveluista. Metrokeskuksen lähistölle on mahdollista toteuttaa useita tornitaloja, joista korkeimmat ovat 20–26 kerroksisia.

Koteja rakennetaan lähes 3 000 espoolaiselle

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu rakennusoikeutta Finnoon keskukseen noin 200 000 kerrosneliömetriä, josta valtaosa on asuntorakentamista varten. Koteja Finnoon keskustaan rakennetaan noin 2 800 asukkaalle. Loppu rakennusoikeus on osoitettu toimitila- ja palvelurakentamiseen. Yritystoimintaan soveltuvia tontteja tulee myös muualle Finnooseen. Keskustan alueelle on mahdollista toteuttaa kaksi päiväkotia. Alueen suurin maanomistaja on Espoon kaupunki.

Kaava-alueeseen kuuluvat myös Finnovikenin ja Finnoonlaakson suojelu- ja virkistysalueet sekä voimalaitosalue. Voimalaitoksen tontilla mahdollistetaan lisärakentaminen biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi.

Energiatehokkuus ohjaa rakentamista

Koko Finnoon toteutusta ohjaavat kestävät ratkaisut aina kaavoituksesta energiantuotantoon ja rakennusmateriaaleihin. Keskuksen alueesta on laadittu erillinen energiasuunnitelma kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tontinluovutusmenettelyssä käytetään energiatehokkuuteen ohjaavaa kriteeristöä, joka osaltaan varmistaa kestävää kehitystä.

Finnoo kasvaa 2030-luvun loppuun mennessä 17 000 asukkaan kaupunginosaksi, jonka suurimmat vahvuudet ovat merellisyys ja lähiluonto. Tulevaisuudessa metro kytkee alueen osaksi seudullista ja valtakunnallista raideverkkoa. Talonrakentaminen Finnoossa käynnistyy vuoden 2019 aikana.
 

Kaupunginhallituksen esityslista 22.10.2018

Lisätietoja asemakaavahankkeesta