Espoon päästötön työmaapilotti Lukutori on valmis

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.12.2020 klo 11.10

Lukutori joulukuussa 2020

Suurpellon asukkaat saavat vihdoin käyttöön odotetun, uuden keskustorinsa. Henttaan kaupunginosan uusi torialue katuineen toteutettiin päästötön työmaa -konseptin pilottikohteena. Työmaalla edistettiin päästövähennysten aikaansaamista ja kiertotaloutta osana EU-rahoitteista Hiiilineutraalit ja Resurssiviisaat Yritysalueet HNRY -hanketta.

Espoo aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030, joten myös rakennustyömaiden päästöjä on merkittävästi vähennettävä.

”Keskeisiä päästölähteitä työmailla ovat työkoneet ja logistiikan kuljetukset, betonin kuivatus ja rakennusten lämmitys”, kertoo Espoon kaupungin rakennuspäällikkö Hannu Lehtikankare.

”Kaupunki voi toimia edelläkävijänä fossiilittomasti tuotettujen käyttövoimien hyödyntämisessä ja vähäpäästöisempien työtapojen ja resurssiviisauden edistämisessä”, hän jatkaa.

”Kaupunki toteutti myös uusia tapoja edistää kehitystä vuokraamalla urakoitsijan käyttöön 4.2t, vihreää sähköä käyttävän pyöräkuormaajan ja antoi urakoitsijalle bonusta vähäpäästöisten työmaakoneiden käytöstä.”

Urakkakilpailutuksella alkuun

Lukutorin pilottityömaan suunnittelu aloitettiin viime keväänä pidetyllä markkinavuoropuhelutilaisuudella, jotta urakkakilpailutukseen saatiin tiukat, päästövähennyksiä tuottavat, mutta samalla myös realistiset hankintakriteerit urakoitsijoiden toimintaedellytykset varmistaen.

”Tässä onnistuttiin ja saimme motivoituneen urakoitsijan, jonka kanssa olemme yhteistyössä saaneet hyvää tietoa tulevien työmaiden päästövähentämis-kehityksen seuraaviin steppeihin”, kertoo Espoon kaupungilla hanketta koordinoiva Iina Kallio.

”HNRY-hankekumppani VTT tekee päästölaskentaa ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta saamme lisätietoa laskelmien valmistuttua.”

Lukutorin rakennustyömaa

Espoo mukana Päästöttömät Työmaat -yhteistyössä

Espoo allekirjoitti julkisten hankintojen Päästöttömät Työmaat -green dealin Ympäristöministeriön ja muiden isojen kaupunkien kanssa syyskuussa 2020. Lukutorin pilottityömaa toteutti jo sitoumuksen kriteereitä niiltä osin kuin se on mahdollista. Green deal yhteistyössä valmistellaan päästötön työmaa -konseptia, josta julkaistaan opas keväällä 2021.

Yhdenmukaiset urakkahankinnan kriteerit toimivat yli kaupunkirajojen ja antavat yrityksille varmuutta ja jatkuvuutta siihen, että investointeja kannattaa tehdä ja niillä varmistetaan yrityksen kilpailukyky jatkossa. Laajempi yhteisrintama on myös tehokas keino vaikuttaa markkinoihin, esimerkiksi vähäpäästöisten työkoneiden ja kuljetuskaluston saatavuuteen ja hinnoitteluun.

”Tahtoa ja asennetta ilmastopositiivisuuteen sekä innovatiivisia ratkaisuja löytyy jo hienosti ja lisää tulee koko ajan”, iloitsee Kallio.

”Ympäristövaikutus arvon huomioiminen hankintakriteereissä antoi myös mahdollisuuden valita Lukutorille kotimaiset luonnonkivet kiinalaisten kiveyskivien sijaan. Tässä saimme toteutettua kestävän kehityksen periaatteita ja resurssiviisautta.”  

Kaupungin asukkaat hyötyvät kehityksen myötä puhtaamman ilman lisäksi myös melun ja pölyn vähenemisestä. Päästötön työmaa on mukavampi myös työntekijöille. Siisti ja turvallinen ympäristö muuttaa suhtautumista työmaihin, joita kasvavassa kaupungissa tulee väistämättä olemaan jatkossakin.

Lukutorin päästötön työmaa -pilotti  haastoi tilaajia, urakoitsijoita sekä muita sidosryhmiä uudenlaisiin toimintatapoihin, joilla rakennetaan hiilineutraalia ja parempaa tulevaisuutta. Lisäksi suurpeltolaiset saavat kauniin keskustorin Muusa ja Pegasos -pronssipatsaineen ja kotimaisine kiveyskivineen, joiden arvo ja kestävyys kantaa pitkälle.

Lisätietoja:
Iina Kallio, Tekninen ja Ympäristötoimi
iina.kallio@espoo.fi

Kuvat: Iina Kallio ja Suvi Suovaara