Uusi asunto-ohjelma tukee Espoon nopeaa kasvua

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.8.2018 klo 15.09
Kerrostaloja Leppävaarassa. Kuva: Tommi Ista

Tulevina vuosina Espoo aikoo vähentää asumisen ilmastopäästöjä keskittämällä kaavoitusta ja rakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle sekä edistämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Toimenpiteitä suunnataan aiempaa voimakkaammin myös asuinalueiden tasapainoiseen kehittämiseen.

Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee asunto-ohjelmaa vuosille 2018–2021 kokouksessaan 10. syyskuuta. Asunto-ohjelman keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät asuntotuotannon ja monipuolisen asuntotarjonnan edistämiseen, eri väestöryhmien asumisen turvaamiseen, asuinalueiden tasapainoiseen kehittämiseen sekä asumisen ekologisen kestävyyden parantamiseen.

Asunto-ohjelma tukee MAL-tavoitteiden toteutumista

Uudessa asunto-ohjelmassa ei ole tarkkaa määrällistä tavoitetta asuntotuotannolle, vaan tavoitteena on hyväksyä vähintään 350 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta asumiseen vuodessa. Lisäksi kaavavarantoa on oltava vähintään viiden vuoden asuntotuotantotarpeisiin. Espoon Asunnot Oy:n osalta tavoitteena on aloittaa vuosittain keskimäärin 400 valtion tukeman vuokra-asunnon rakentaminen.

Asunto-ohjelman tavoitteet ovat kiinteästi kytköksissä valtion ja Helsingin seudun kuntien kanssa solmittuun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukseen, jossa Espoon asuntotuotantotavoite on tällä sopimuskaudella keskimäärin 3 000 asuntoa vuodessa.

Uudenlaisia asumisen muotoja kokeillaan

Monipuolinen asuntotarjonta on paras keino torjua alueiden eriytymistä. Tällä ohjelmakaudella Espoo edistää myös uusien asumiskonseptien ja -ratkaisujen syntymistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi monisukupolvikorttelit, ryhmärakennuttaminen sekä kaupunkipientalot. Täydennysrakentamiseen panostetaan lisäämällä neuvontaa sekä kehittämällä vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

Asuinalueiden viihtyisyyttä parannetaan muun muassa toteuttamalla asukaspuistoja ja kunnostamalla kevyen liikenteen reittejä, urheilukenttiä, puistoja ja leikkipaikkoja. Taiteen merkitys otetaan huomioon asuinalueiden viihtyisyyden ja turvallisuuden luomisessa.

Asumisen ekologinen kestävyys korostuu

Kestävän kehityksen edelläkävijänä ja nopeasti kasvavana kaupunkina Espoo haluaa edelleen vähentää asumisesta ja liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. Kaavoitusta ja rakentamista keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, minkä lisäksi asuntorakentajia ja taloyhtiöitä kannustetaan energiatehokkaiden ja älykkäiden energiaratkaisujen käyttöön. Myös puurakentamisen suosiota pyritään kasvattamaan.

Kaupunginvaltuuston esityslista 10.9.2018

Asunto-ohjelma 2018-2021 (pdf, 2057 Kt)

Kuva: Tommi Ista