Seniorien asuminen

Ikääntyvätkin asuvat ensisijaisesti omassa kodissaan. Tarvittaessa kotona asumista ja päivittäisistä toimista selviytymistä tuetaan kotihoidon palveluilla. Silloin kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, järjestetään asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaavaa hoiva-asumista.

Asumisympäristö

Esteetön asunto ja asuinympäristö tukevat kotona asumista, vaikka toimintakyky heikkenisikin. Muuttoa suunniteltaessa kannattaa asunnon valinnassa kiinnittää huomiota asunnon sijaintiin ja siihen, ettei liikkumista haittaavia esteitä ole. Omatoimista asumista tukevat esimerkiksi hissi kerrostalossa, lähellä sijaitsevat palvelut, hyvät liikenneyhteydet, riittävän tilavat wc ja pesutilat.

Asunnon muutostöillä voidaan tarvittaessa parantaa kodin esteettömyyttä ja turvallisuutta. Tyypillisiä muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten ja kylpyammeiden poistaminen ja istuutumista ja seisomaan nousemista helpottavien tukikahvojen asentaminen.

Espoon kaupungin vuokra-asunnot

Espoon kaupungin vuokra-asunnot ovat pääosin kaupungin vuokrataloyhtiön, Espoon Asunnot Oy:n omistuksessa. Asukkaat valitaan tulo- ja varallisuusrajojen sekä sosiaalisen tarveharkinnan ja asunnontarpeen kiireellisyyden perusteella. Etusijalla haussa ovat Espoossa asuvat ja työskentelevät. Etenkin yksiöt ovat kysyttyjä, ja jonottaminen voi kestää.

Senioritalot

Senioritalot on suunniteltu ikääntyneiden tarpeita ajatellen esteettömiksi. Senioritalossa asuminen on tavallista asumista eikä talossa yleensä ole palveluja tai henkilökuntaa paikalla. Senioritaloon voi tarvittaessa saada kunnallisia kotihoitopalveluja. Yksityisiä palveluja voi myös ostaa. Senioriasunnot ovat yksityisiä vuokra- tai omistusasuntoja ja niihin hakeudutaan omatoimisesti.

Palvelutalot

Espoon kaupungin palvelutaloton tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille espoolaisille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon palvelujen turvin. Palvelutalo tarjoaa asukkailleen laadukasta palveluasumista turvallisesti ja tukee asukkaan omatoimisuutta mahdollisimman pitkään. Palvelutaloasuntoa haetaan oman alueen kotihoidon kautta.

Espoossa on myös yksityisiä palvelutaloja. Yksityiset palveluasunnot ovat vuokra- tai omistusasuntoja. Yleensä myös yksityiseen palvelutaloon hakeutuvilta asukkailta edellytetään palvelujen tarvetta ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan usein lääkärinlausunto palveluasumisen tarpeesta. Yksityisiin palvelutaloihin hakeutuvien kannattaa ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen palvelutaloon.

Hoiva-asuminen

Espoon kaupunki järjestää ympärivuorokautista hoiva-asumista niille ikäihmisille, jotka eivät enää voi asua omassa kodissaan. Hoivakodissa saa tarpeiden mukaista hoitoa ja hoivaa elämän loppuun saakka. Hoiva-asumiseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman alueen kotihoitoon tai sairaalahoidon aikana sairaalan hoitotiimin kautta. Espoossa on myös yksityisiä hoivakoteja, joihin voi hakeutua omalla kustannuksella, ja kaupunki voi avustaa hoivapaikan hankkimisessa.

Kaikille hoiva-asumista hakeville tehdään palvelutarpeen arviointi. Sen perusteella tehdään päätös hoiva-asumisen tarpeesta ja järjestetään tarpeita vastaava hoivapaikka.

Elä ja asu -seniorikeskukset ja muistipalvelukeskukset

Espoossa on tavoitteena yhdistää nykyiset moniportaisen hoiva-asumisen muodot niin, että ympärivuorokautista hoiva-asumista tarvitsevat ikäihmiset voivat asua elä ja asu -seniorikeskuksessa elämänsä loppuun asti. Uutta on myös se, että pitkäaikaishoidon yhteyteen, samaan rakennukseen, tulee kaikille senioreille avoin palvelukeskus, jonka aktiviteetteihin myös talon asukkaat voivat osallistua.

Elä ja asu -yksiköt tulevat muodostamaan kattavan verkoston Espoossa siten, että jokaisessa viidessä kaupunkikeskuksessa ja lisäksi Kauklahdessa ja Kalajärven alueella on vähintään yksi elä ja asu -seniorikeskus. Ensimmäinen elä ja asu -seniorikeskus on avattu Espoon Kauklahteen vuonna 2012 ja ensimmäinen muistipalvelukeskus Espoon Viherlaaksoon vuonna 2014.

Espoosta laitospaikkaa hakevat ulkopaikkakuntalaiset

Laitoshoidossa olevat ja asumispalveluja sekä perhehoitoa tarvitsevat ovat voineet vuoden 2011 alusta lähtien valita kotikuntansa. Henkilö, jonka kotikunta on muu kuin Espoo ja joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon piiriin Espooseen. Siirry hakulomakkeeseen ja ohjeisiin.

Lisätietoja asumisesta

Lisätietoja asumisesta saa seniorineuvojalta, puh. 09 816 30265 (ma-to klo 10-15) tai sähköpostilla: seniorineuvonta@espoo.fi.