Tarvitsetko hissin päästäksesi ulos – tunnetko hissiavustukset?

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Asutko hissittömässä kerrostalossa ja kulkeminen ilman hissiä on vaikeaa tai mahdotonta? Asuuko taloyhtiössänne henkilöitä, jotka tarvitsisivat hissiä helpottamaan liikkumista? Oletteko harkinneet hissin rakentamista taloyhtiöönne?

Hissillä pääsevät kaikki talon asukkaat iästä tai liikuntakyvystä riippumatta esteettömästi kerrostalon kaikkiin kerroksiin. Hissi helpottaa myös lapsiperheiden arkea. On arvioitu, että hissillisessä talossa voi asua jopa kahdeksan vuotta pidempään kuin hissittömässä talossa.

Espoon kaupunki on liittynyt valtakunnalliseen Hissi Esteetön Suomi 2017 -hankkeeseen ja on mukana pääkaupunkiseudun hissityöryhmässä. Tavoitteena Espoossa on vauhdittaa hissien rakentamista hissittömiin kerrostaloihin ja saada liikkumisesteitä poistamalla esteetön kulku rakennukseen ja asuntoihin.

Näin hissin hankinta etenee!

Aloitteen hissin hankkimiseksi voi tehdä kuka tahansa taloyhtiön osakas. Hissin hankinnan valmistelusta ja toteutuksesta vastaavat taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä, joiden tukena voi olla taloyhtiön osakkaista ja asian-tuntijoista koostuva hissitoimikunta. Hissin hankinnasta taloyhtiöön päätetään yhtiökokouksessa.

Asiantuntevalla suunnittelulla hissin rakentaminen jälkiasennuksena onnistuu lähes kaikenlaisiin porraskäytäviin. Taloyhtiön kannattaa järjestää tutustumiskäyntejä kerrostaloihin, joihin on rakennettu jälkiasennushissi ja verrata hissien eri toteutustapoja.

Miten voin hakea hissiavustuksia?

Jälkiasennushissin rakentamiseen voi saada avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta ja Espoon kaupungilta.

ARA myöntää avustusta uuden hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon. Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. ARA myöntää hissiavustusta enintään 45 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Työt voidaan aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Espoon kaupungilta on mahdollisuus saada määrärahojen puitteissa enintään 10 prosentin lisäavustus hissin hyväksyttyihin rakentamiskustannuksiin.

Avustus liikkumisesteiden poistamiseen

Hissiavustuksen lisäksi ARA myöntää avustusta myös muihin liikkumisesteiden poistamiseen, kuten esimerkiksi ulko-ovien automatisointiin ja tarvittavien luiskien rakentamiseen, ulko-ovien leventämiseen ja kaiteiden rakentamiseen.
Porrashissin hankintaan voi saada avustusta, jos ARA katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Hissi- ja esteettömyysavustushakemukset haetaan ARA:sta

Espoon lisäavustushakemus lähetetään osoitteeseen:

Espoon kaupungin kirjaamo

PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

kirjaamo@espoo.fi

Lisätietoja

Sami Malin
Asumisasioiden asiantuntija
p. 040 552 5956

Postiosoite: PL 49, 02070 ESPOON KAUPUNKI
www.espoo.fi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Hissit