Koronavirus lisännyt asunnottomien hätää

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.10.2020 klo 9.31

Asunnottomien yön teemana tänä vuonna on Oma koti hurjan kallis. Koronaviruspandemia on lisännyt ns. piiloasunnottomuutta. Ilman vakituista asuntoa olevat ihmiset eivät enää ole olleet tervetulleita kavereittensa sohville nukkumaan. ARA:n ylläpitämän asunnottomuustilaston mukaan vuonna 2019 Espoossa oli 457 yksin elävää asunnotonta.

Asunnottomat ovat koronan vuoksi erityisen haavoittuvassa asemassa.

”Me muut olemme voineet olla yhä enemmän kotona ja rajoittaa liikkumistamme, mutta asunnottomien osalta se ei ole onnistunut”, aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen sanoo.

Ilman vakituista asuntoa olleet ovat ennen koronaviruspandemiaa voineet yöpyä sukulaistensa tai kavereittensa luona, mutta nyt he eivät enää ole tervetulleita. Korona on näin tuonut esiin piiloasunnottomuutta.

Nieminen kertoo, että ns. palveluvelka on nousemassa esiin sosiaalityössä yhä enemmän syksyn ja talven mittaan. Ihmisten taloudellinen tilanne huononee lomautusten ja irtisanomisten myötä, joten vuokravelkojen määrät ovat kasvussa.

Riski jäädä asunnottomaksi on ollut suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä, mutta nyt asiakkaiksi tulee yhä enemmän ihmisiä, joita tällaiset uhat eivät ole aiemmin koskettaneet.

Oma koti hurjan kallis

Tänä vuonna Asunnottomien yön tapahtumissa nostetaan esiin asumis- ja velkaneuvontaa eli annetaan käytännön apua ja neuvoja, miten toimia asunnottomuusuhan alla, miten pysäyttää velkaantumisen kierre ja miten päästään omaan elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon kiinni. Espoon asumisneuvojat jalkautuvat eri tapahtumiin, ja heidät tavoittaa päivittäin viikon ajan 12.10. aukeavan espoonasunnottomienyö.fi-nettisivuston chat-palvelussa klo 13–15.

Asunnottomuuden keskeisin syy on kasvukeskuksien korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Espoon asunnottomuustilanne

Espoossa oli vuoden 2019 ARA:n asunnottomuustilaston mukaan 457 yksin elävää asunnotonta. Heistä pitkäaikaisasunnottomia on 169 (asunnottomuus kestänyt yli vuoden, tai ollut toistuvaa viimeisen kolmen vuoden aikana). Naisia (yksinäisistä) asunnottomista on 102, nuoria 86 ja maahanmuuttajataustaisia 145. Asunnottomia pariskuntia ja perheitä Espoossa oli 48 ruokakuntaa. Koko Suomessa asunnottomina oli yhteensä 4 600 ihmistä.

Espoon Asunnottomien yö

Asunnottomien yön tapahtumat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti lähinnä verkossa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muutamia tapahtumia järjestetään tiistaista lauantaihin ympäri kaupunkia. Lue lisätietoa uutisesta Asunnottomien yö järjestetään tänä vuonna pääasiallisesti verkossa

Espoon Asunnottomien yö järjestetään yhteistyössä kaupungin ja seurakuntien sekä eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Lisätietoa

aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen, Espoon kaupunki, p. 050 328 6764, tapio.e.nieminen@espoo.fi
kehittämispäällikkö Jyrki Myllärniemi, Espoon diakoniasäätiö, p. 044 727 3423, jyrki.myllarniemi@edistia.fi

****
Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17.10.2020. Suomessa on vuodesta 2002 alkaen vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista.

Muualla espoo.fi-sivustolla

Kaupunginjohtajan blogi: Espoo on sitoutunut asunnottomuuden vähentämiseen