AKU-hankkeelle vuoden 2019 Demokratiatunnustus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.10.2019 klo 13.35

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKU) -hankkeelle myönnettiin vuoden 2019 Demokratiatunnustus. Tämän vuoden erityisenä teemana on osallisuuden edistäminen. Tunnustuksen perusteluissa mainitaan, että hanke käsittelee erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta, mikä tekee hankkeesta yhteiskunnallisesti merkittävän.

Demokratiatunnustuksen jakoi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero Demokratiapäivässä 9. lokakuuta 2019 kirjasto Oodissa Helsingissä.

AKU-hanke

AKU-hankkeen päätoteuttajana toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Keskeistä hankkeessa on valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilaitosyhteistyöllä on vahvistettu valmistuvien sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja hankkeessa on kehitetty yhteistyöverkoston kanssa Suomen ensimmäinen asumissosiaalisen työn opintokokonaisuus Lahden ammattikorkeakouluun.

Espoon painopistealueet kehittämistyölle AKU-hankkeessa ovat uudet asumisratkaisut, kotiin vietävät palvelut/ lähityö, asiakaslähtöiset palvelut ja asumispolut. Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa on asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus. Espoon aikuissosiaalityöhön on perustettu kokemusasiantuntijan toimi.

Demokratiatunnustus

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto myöntävät demokratiatunnustuksen toimijoille, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja hallinnon avoimuutta. Tavoitteena on kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. Tunnustuksella halutaan vahvistaa kaikkien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria Suomessa.

Demokratiatunnustus tunnustus myönnettiin nyt neljättä kertaa. Valitsijaraatiin kuuluivat valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg, oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ja Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Demokratiatunnustuksella halutaan kiittää tunnustuksen saajia hyvästä työstä ja jakaa siitä saatuja kokemuksia ja oppeja muiden kanssa. Lisäksi tunnustuksen saaneita kannustetaan edelleen kehittämään omaa toimintaansa hyödyntäen siitä saatua palautetta.

Lisätietoa
projektipäällikkö Marjo Järvinen, p. 043 826 9410, marjo.jarvinen@espoo.fi
aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen, p. 050 328 6764, tapio.e.nieminen@espoo.fi