Ohjeita hakijalle

Asumisoikeusasunto pysyy asukkaalla niin kauan kuin hän haluaa. Asunnosta luovuttaessa luovutushinta on alkuperäinen asumisoikeusmaksu korotettuna rakennuskustannusindeksillä. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka eivät omista hakualueella tarvetta vastaavaa omistusasuntoa eivätkä varoja sen hankkimiseen.

Tulorajoja ei ole asetettu. Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä hakijoilla.

Asumisoikeuden saajaksi hyväksymisen edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Hakijalla ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänellä on:

  • hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa; tai
  • varallisuutta siinä määrin, että hän voi rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai hakemaansa vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Asumisoikeusasunnon hakuun tarvitaan järjestysnumero, jota haetaan kunnalta. Järjestysnumeron saatuaan hakijat hakevat asuntoa suoraan niiden omistajilta.

1. Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus

Asumisoikeusasuntoa haluavan tulee jättää ensin hakemus järjestysnumeron saamiseksi Espoon tai Helsingin kaupungille. Hakijat saavat hakemuksen jättöpäivän mukaisen järjestysnumeron, kuitenkin niin, että samana päivänä hakeneiden keskinäinen järjestys arvotaan.  Arvonnat suoritetaan arkipäivisin. Järjestysnumero on voimassa toistaiseksi. Järjestysnumeron saadakseen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

  Järjestysnumeroa voi hakea kolmella eri tavalla

  • Sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelussa voi hakea uutta järjestysnumeroa tai tarkastella jo olemassa olevaa hakemustasi. Asiointiin tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.
  • Verkkolomakkeella järjestysnumerohausta.
  • Täyttämällä tulostettavan järjestysnumerohakemuksen ja toimittamalla sen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

2. Hakijan ilmoittautuminen asumisoikeusasuntojen omistajille, asumisoikeuden saajan hyväksyminen

Asumisoikeusasunnon saadakseen hakijan tulee järjestysnumeron saatuaan ilmoittautua niille talonomistajille, joiden omistamista taloista hän asuntoa hakee.  Jokaisella omistajalla on oma hakijarekisterinsä. Ilmoittautuneet saavat toivomustensa mukaisia tarjouksia järjestysnumeronsa perusteella.

Talonomistaja esittää pienimmän järjestysnumeron omaavaa hakijaa asumisoikeuden saajaksi.  Esityksen liitteeksi hakijan tulee toimittaa esitäytetty veroilmoitus ja tarvittavat selvitykset. Mikäli edellytykset täyttyvät, kunta hyväksyy hakijan asumisoikeuden saajaksi.

Mikäli hakija kieltäytyy kolme kertaa hänelle hakemuksensa perusteella tarjotusta asunnosta, hakija menettää järjestysnumeronsa.

3. Asumisoikeusasunnon vaihto

Asumisoikeusasunnon vaihtoa hakevalla tulee olla sellainen järjestysnumero, jolla hän ei ole aiemmin saanut asumisoikeutta (käyttämätön järjestysnumero).

Asuntoja hakualueella keskenään vaihtavat eivät tarvitse uutta järjestysnumeroa. Heidän tulee ottaa käytännön järjestelyjä varten yhteyttä asumisoikeusasuntojensa omistajiin.

Lisätietoja asumisoikeusasunnoista: ympäristöministeriö.

Espoon kaupungin asuntoyksikkö
puh. 040 657 6641 (ma-ti klo 9-11 ja ke-to klo 13-15)