Asunnonhaun infopaketti

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Vuokra-asunnon hyvä puoli on, että asunnon vaihtaminen on helpompaa, koska asuntoa ei tarvitse myydä ja ostaa. Toisaalta vuokranantaja voi päättää irtisanoa vuokrasopimuksen, jos hänellä on siihen hyväksyttävä syy. Silloin joudut muuttamaan pois vuokra-asunnosta, vaikka et haluaisi.

Suurimmissa kaupungeissa on usein vaikeampi löytää sopivaa vuokra-asuntoa. Myös vuokrat ovat korkeampia.

Varaa tarpeeksi aikaa asunnon etsimiseen. Jotkut alueet ovat hyvin suosittuja. Tällaisilla alueilla asunnot vuokrataan todella nopeasti. Kun olet löytänyt sopivan asunnon, sinun kannattaa päättää nopeasti, haluatko sen.

Kun vuokranantaja valitsee vuokralaisen, hän ei saa lain mukaan syrjiä ketään esimerkiksi etnisen alkuperän, uskonnon tai kansalaisuuden perusteella.

Perustietoa vuokra-asumisesta

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tulisi aina tehdä kirjallisena, koska suullisen sopimuksen sisältöä on ristiriitatilanteissa vaikeampi todistaa.

Vuokrasopimukseen on kirjattava ainakin seuraavat asiat:
 • huoneiston kunto
 • vuokrasuhteen kesto
 • vuokran määrä
 • muut mahdolliset maksut, kuten vesimaksu
 • vuokran maksutapa ja maksupäivä
 • vuokran tarkistaminen
 • mahdollinen vuokravakuus.

Alivuokrasuhteessa vuokralainen jakaa huoneiston hallinnan vuokranantajansa kanssa eli saa vuokralle osan asunnosta, jossa myös alivuokranantaja itse asuu.

Jälleenvuokrasuhde syntyy, kun huoneiston vuokralainen vuokraa koko huoneiston edelleen. Jälleenvuokraukseen on aina saatava vuokranantajan suostumus. Jälleenvuokralaisella on sama irtisanomissuoja kuin vuokranantajalta suoraan huoneiston vuokranneellakin.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu kunnes se irtisanotaan. Sekä vuokralainen että vuokranantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen.
 • Kun vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on ennen irtisanomista kestänyt vähintään yhden vuoden. Tätä lyhyemmissä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on kolme kuukautta.
 • Kun vuokralainen irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on aina yksi kuukausi.
Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomiskuukauden lopusta, jos muuta ei ole sovittu.

Vuokrasopimus voi olla myös määräaikainen

Määräaikainen sopimus sitoo sekä vuokranantajaa että vuokralaista sovitun ajan. Määräaikaista vuokrasopimusta ei kannata irtisanoa kevein perustein. Jos vuokralainen irtisanoo määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräajan loppua,
 • hän joutuu yleensä maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta. Se voi maksimissaan olla jäljellä olevan vuokrakauden kuukausivuokrien suuruinen.
 • Vahingonkorvauksen määrä riippuu mm. jäljellä olevan vuokrakauden pituudesta ja siitä, milloin asuntoon saadaan uusi vuokralainen. Joissakin erityistapauksissa vuokralainen voi irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen pienemmin korvauksin.

Vuokrasopimus voidaan purkaa heti painavasta syystä

Vuokrasopimus voi päättyä joskus välittömästikin, jos sopimuksen purkautumiselle on erityisen painavat syyt.
 • Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus heti, jos asumisesta aiheutuu vaaraa asukkaiden terveydelle.
 • Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos vuokralainen jättää maksamatta vuokransa, asuntoa on käytetty muuhun kuin sovittuun käyttöön, on käyttäydytty naapureita häiritsevästi jne.

Vuokralaisen on huolehdittava asunnon kunnosta

Vuokralaisen velvollisuus on huolehtia
 • asunnon pysymisestä normaalikunnossa
 • talon järjestyssääntöjen noudattamisesta.
Asunnon vahingoittumisesta on syytä ilmoittaa heti vuokranantajalle.
 • Vuokralaisen on korvattava aiheuttamansa vahingot asunnon omistajalle.
 • Vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen, jos asunnosta löytyy korjausta vaativia vikoja tai puutteita, jotka estävät normaalia asumista. Näin luonnollisesti silloin, kun vuokralainen ei ole vikoja aiheuttanut.
 • Vuokralaisen vastuulla on yleensä myös asunnon loppusiivous.

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

 • Vuokra maksetaan joka kuukausi maksupäivään mennessä.
 • Olet vastuussa vahingosta, jonka aiheutat. Olet vastuussa myös vahingosta, jonka vieraasi aiheuttavat.
 • Noudata talon järjestyssääntöjä.
 • Irtisano vuokrasopimus kirjallisesti, sen on oltava perillä vuokranantajan toimistossa kuukauden viimeisenä päivänä. Asunnosta on muutettava seuraavan kokonaisen kuukauden lopussa.

Vuokravakuus = takuuvuokra

Usein vuokranantaja haluaa takuuvuokran siltä varalta, että vuokralainen jättää vuokran maksamatta tai aiheuttaa asunnolle vahinkoa. Lain mukaan vuokravakuus voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuusmaksun saa takaisin vuokrasuhteen päättyessä, jos vuokraaja ei ole rikkonut sopimusta.

Vakuuden voi luovuttaa vuokranantajalle tai tallettaa pankkiin erityiselle vuokravakuustilille. Pidä huoli, että saat kuitin suoritetusta maksusta, jos toimitat vakuuden tilisiirrolla tai käteisellä. Muista säilyttää kuitti!

Mikäli tarvitset taloudellista tukea vuokratakuun maksamiseen, tulee sinun hakea se Kelasta perustoimeentulotukena. On hyvä tarkistaa vuokranantajalta etukäteen käykö Kelan maksusitoumus vuokravakuuden maksamiseen.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 

Lisätietoa ja neuvontaa vuokra-asumiseen liittyvistä asioista saa Vuokralaiset VKL ry (ent. Vuokralaisten keskusliitto) www.vuokralaiset.fi, Velkuanpolku 1 E, 00300 Helsinki.
Toimistolla käyntiä varten pyydetään varaamaan aika etukäteen.
Neuvontapuhelin 0600 9 1515, puhelun hinta on 1,92 €/min + pvm. Jäsenille: 09 4770 360.
Numerot palvelevat ma klo 9–14 ja 16–18 ja ti-pe klo 9.30–13.

Mistä hakea asuntoa pääkaupunkiseudulla

Espoon asunnot oy

https://www.espoonasunnot.fiasiakaspalvelu@espoonasunnot.fi
Käyntiosoite: Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo.

Asiakaspalvelu ja vaihde 09 3544 5000.

Palveluasumiseen, sopimuksiin, asuntotarjouksiin, autopaikkoihin ja vuokranmaksuihin.
Asiakaspuhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9–15. Asiakaspalvelupiste on avoinna tiistaisin klo 13–15 ja torstaisin klo 9–12. Vuokrasopimukset allekirjoitetaan ajanvarauksella. Soita ja sovi aika puh. 09 3544 5000.

 • Hakemus täytetään ja lähetetään ensisijaisesti sähköisesti.
 • Espoon Asuntojen asiakaspalvelun tiloissa on varattu asiakkaiden käyttöön tietokone, jolla voi täyttää hakemuslomakkeen. Asiakaspalvelussa on mahdollista täyttää myös paperinen hakemus.
 • Hakemus on voimassa 3kk ja uusitaan jättämällä uusi hakemus.
 • Asuntoa ei tarjota ruokakunnalle, jolla on hoitamattomia vuokravelkoja. Hakijan tulee omatoimisesti toimittaa vuokranantajan- tai perintätoimiston todistus maksetuista vuokraveloista mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Vuokravelat Espoon Asunnoille täytyy olla kuitenkin kokonaisuudessaan maksettuja, ennen kuin hakijalle voidaan tarjota asuntoa. Vaihtoehtoisesti hakija voi toimittaa asuntoasiainosastolle luotettavan tahon kanssa (esim. sosiaaliviraston velkaneuvonta tai ulosottoviranomainen) tehdyn maksusuunnitelman velkojen hoitamiseksi sekä kuitteja jo maksetuista eristä. Maksusuunnitelmat käsitellään tapauskohtaisesti. Muut luottotietomerkinnät kuin vuokravelat eivät vaikuta hakijan mahdollisuuteen saada asuntotarjous.
 • Ruokakunnalta, jolla on vuokravelkoja, vaaditaan 3 kuukauden vuokravakuus.
 • Liitteet tulee esittää asuntoa tarjottaessa.

Stadin asunnot

Helsingin kaupungin vuokra-asunnot https://www.stadinasunnot.fi
Pääsääntöisesti helsinkiläisille.
Käyntiosoite: Itämerenkatu 3, 00180 Helsinki.
Asiakaspalvelu ma ja ke klo 9–17, ti ja pe klo 9–15, to klo 9–13.

 • Puhelinpalvelun 09 310 13030 neuvonta-ajat ma, ti, ke ja pe klo 9–15, to klo 9–13.
 • Hakemuksen voi täyttää netissä tai hakemuksen voi jättää myös palvelupisteessä. Palvelupisteessä on myös käytössä itsepalvelutyöasemat, käytössä myös sähköinen asiointijärjestelmä.
 • Liitteet on esitettävä, kun asuntoa tarjotaan.
 • Hakemus on voimassa 3kk ja voidaan uusia puhelimitse tai uudella hakemuksella. Voit hakea myös sähköisen asiointipalvelun kautta, mikäli sinulla on verkkopankkitunnukset käytössäsi.
 • Luottotiedot tarkistetaan. Asuntoa ei tarjota henkilölle, jolla on hoitamattomia vuokravelkoja. Hakijan tulee omatoimisesti toimittaa vuokranantajan todistus maksetuista vuokraveloista palvelupisteeseen joko hakemusta jätettäessä tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. Vaihtoehtoisesti hakija voi toimittaa asuntoasiainosastolle luotettavan tahon kanssa (esim. sosiaaliviraston velkaneuvonta tai ulosottoviranomainen) tehdyn maksusuunnitelman velkojen hoitamiseksi sekä kuitteja jo maksetuista eristä. Maksusuunnitelmat käsitellään tapauskohtaisesti. Muut luottotietomerkinnät kuin vuokravelat eivät vaikuta hakijan mahdollisuuteen saada asuntotarjous.

VAV Asunnot Oy, Vantaan kaupungin vuokra-asunnot https://www.vav.fi
Käyntiosoite: Veturikuja 7, 01300 Vantaa.
Puh. 010 235 1450 (vaihde).
Asiakaspalvelu on avoinna ma-to klo: 9–15 pe suljettu. Puhelinpalvelu puh. 010 235 1450 ma-to klo 9–12 ja klo 13–15, pe suljettu.
 • Hakemuksen voi täyttää sähköisesti netin kautta tai asiakaspalvelupisteessä.
 • Liitteet esitettävä, kun asuntoa tarjotaan.
 • Hakemus on voimassa 4kk ja vanhenee automaattisesti. Hakemus uusitaan tekemällä uusi asuntohakemus. Paperisia hakemuksia saa Vav Asunnot Oy:n toimistosta ja yhteispalvelupisteistä.
 • Luottotiedot tarkistetaan ennen asuntotarjouksen antamista. Asuntoa ei tarjota henkilölle, jolla on hoitamattomia vuokravelkoja. Hakijan tulee omatoimisesti toimittaa vuokranantajan todistus maksetuista vuokraveloista joko hakemusta jättäessään tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. Vaihtoehtoisesti hakija voi toimittaa luotettavan tahon kanssa (esim. sosiaaliviraston, velkaneuvonta tai ulosottoviranomainen) tehdyn maksusuunnitelman velkojen hoitamiseksi. Maksusuunnitelmat käsitellään tapauskohtaisesti.

M2-Kodit  https://www.m2kodit.fi
Helsingin aluetoimisto, Siltasaarenkatu 18–20 B, 2. krs. (Ympyrätalo), 00530 Helsinki.
Puh. 09 7742 5500. Ma-ke klo 13–15.30, to-pe klo 9–11.30.

 • Jokaisen kuukauden viimeisen ja ensimmäisen arkipäivän pidennetty aukioloaika klo 9–16.
 • Asiakaspalvelun ja vuokravalvonnan puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15.
 • Puhelinpalvelun jokaisen kuukauden viimeisen ja ensimmäisen arkipäivän pidennetty aukioloaika on klo 9–16.
 • Hakemus voimassa 3kk.
 • Maksuhäiriömerkintä ei ole välttämättä este asunnon vuokraamiselle ja jokainen hakemus katsotaan tapauskohtaisesti. Luottotietomerkinnät otetaan huomioon muun muassa vakuuden suuruudessa ja vuokrasopimuksen kestossa. Vuokravelka ei ole este asunnon saamiselle, eli tapauskohtainen harkinta.
 • M2-Kodeilla on myös oma asumisneuvojien tiimi, joka auttaa heillä jo asuvia asukkaita.

SATO-asuntopalvelu  https://www.sato.fi
Mikonkatu 7, 00100 Helsinki. Avoinna ma-to klo 8–18, to klo 8–20, pe 9–16 ja la klo 10–14.
Puhelinpalvelu puh. 0201 344 443 ma-to klo 8–18 ja pe klo 9–16.
 • Hakemuksen voi täyttää sähköisesti netissä tai tulostaa, täyttää ja lähettää postitse.
 • Liitteet pyydetään, kun asuntoa tarjotaan.
 • Hakemus on voimassa 1kk. Mikäli asuu jo Satolla ja hakee vaihtoa, hakemus on voimassa 6kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan. Maksuhäiriömerkinnät voivat olla asunnon saannin este, mutta vähäiset ja kertaluonteiset merkinnät eivät kaikissa tapauksissa estä asunnon saantia. Mahdollisista maksuhäiriömerkinnöistä keskustellaan aina asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti.

Lumo  https://www.lumo.fi
 • Asiakaspalvelun puh. 020 508 5000 ma-ke, pe 8–16, to 9.30–16 Helsingin toimisto: Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki.
 • Hakemuksen voi täyttää sähköisesti netissä .
 • Hakemus on voimassa 3kk ja luottotiedot tarkistetaan. Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan ole suoraan este asunnon saamiselle, sillä varallisuusrajoitettuja asuntoja (ARA-kohteet) voidaan tarjota myös sellaiselle henkilölle, jolla on luottotietomerkintä.
TA-Asunnot Oy ja TA-Yhtymä Oy  https://www.ta.fi
Sinikalliontie 14b, 02630 Espoo.
 • Asiakaspalvelu puh. 045 773 43777 ma-pe klo 8–16.
 • Hakemuksen voi täyttää sähköisesti netissä tai tulostaa netistä ja lähettää postitse.
 • Hakemus on voimassa 3kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan.
Avara  https://www.avara.fi
Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki. Puh. 020 123 0250.
 • Hakemuksen voi täyttää sähköisesti netissä.
 • Hakemus on voimassa 3kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan.
Realia Asuntovuokraus  https://www.realiaasuntovuokraus.fi  Vuokraa myös Ilmarisen asuntoja.
Valimotie 17–19, 00380 Helsinki. Valtakunnallinen vaihdenumero 010 228 5555.
 • Nettisivuilla olevan linkin kautta pääsee täyttämään sähköisen asuntohakemuksen.
 • Hakemus voimassa 3kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan.
Vuokraturva Oy https://www.vuokraturva.fi
Ilmalankuja 2 L, 00240 Helsinki. Puh. 010 232 7300.
 • Kiinteistönvälittäjä joka hoitaa mm. yksityisten vuokranantajien asuntojen vuokravälitystä.
 • Asunnot vuokrataan esittelyiden kautta, joihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Esittelyissä kävijät ovat etusijalla asunnonhakuprosessissa. Esittelyssä täytetään asuntohakemus.
 • Vuokranturvan nettisivuilla voi rekisteröityä asunnonhakijaksi, jolloin voi päästä ennakkoon asuntoesittelyihin.
 • Asuntoesittelykohteet löytyvät osoitteesta www.oikotie.fi.
 • Luottotiedot tarkistetaan.

Colliers International Finland www.colliersasunnot.com

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki, puh. 020 13020

 • Hakemus on voimassa 3 kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan.


OVV Asuntopalvelut oy, vuokra-asuntojen välitystoimisto  https://www.ovv.com
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, soita ja sovi tapaamisaika puh. 050 382 6644.

 • Voit tehdä toimeksiannon asunnon löytämiseksi, tällöin asunnon hakija maksaa välityspalkkion. 
 • Suurimpia valtakunnallinen vuokravälittäjä.
 • Voit tulostaa netissä asunnonhakukaavakkeen.
 • Voi tehdä hakuvahdin ja sähköpostiin tulee tieto uusista asunnoista.
 • Neuvonta ja asuntoesittelyt ovat maksuttomia, ei välityspalkkiota.
 • Luottotiedot tarkistetaan.
Kuntien Eläkevakuutus Keva vuokra-asunnot https://www.vuokra-asunnot.keva.fi
Vuokra-asuntotiedustelut puh. 020 614 2542 klo 9–17.
 • Hakemus on voimassa 3kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan ja niiden on oltava kunnossa.

Kodisto www.kodisto.fi

puh. 010 389 6000, asunnot@newsec.fi

 • Hakemuksen voi tehdä sähköisesti netissä.
 • Hakemus on voimassa 3kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan ja niiden on oltava kunnossa.
Helmi-Onni Palvelut Oy  www.helmi-onni.fi
Hiihtomäentie 37 PK 27, 00800 Helsinki, puh. 040 911 5922 klo 8–16, aika varattava tapaamiselle.
 • Luottotiedot tarkistetaan ja niiden on oltava kunnossa.

Asuntosäätiö/vuokraovi.com  https://www.asuntosaatio.fi
Tuulikuja 2, 02100 Espoo, puh. 020 161 2400, avoinna arkisin klo 8–16.

KAS vuokra-asunnot  https://www.kas.fi
Toinen linja 14, 00530 Helsinki, puh. 09 3154 9633. (Vantaalla sijaitsevien asuntojen välittäjä.)

HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö) https://www.hoas.fi  Huom! Asunnot opiskelijoille.
Asuntoa tarjotaan opiskelupaikkakunnalta. Keskustoimisto: Pohjoinen rautatiekatu 29, 00101 Helsinki. Puhelinpalvelu auttaa kaikissa asioissa ma-pe klo 9–16, puh. 09 549 900.
 • Hakemus on voimassa 3kk.
 • Luottotiedot tarkistetaan.
Setlementtiasunnot Oy  https://www.setlementtiasunnot.fi
Sturenkatu 11 B 00510 Helsinki. Puh. 010 837 5300 ma-pe klo 9–15 ja kuukauden ensimmäinen ja viimeinen arkipäivä klo 9–16.
 • Sosiaalinen asunnontuottajayhteisö, joka talossa emäntä tai isäntä.
 • Luottotiedot tarkistetaan, mutta luottohäiriöt eivät ole välttämättä esteenä asunnon saamiselle.
 • Asunnot pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
 • Asukkaat valitaan haastattelun kautta.
 • Hakemuksen voi tehdä sähköisesti netissä tai tulostaa, täyttää ja postittaa Setlementtiasuntojen toimistoon.
 • Hakemus on voimassa 4kk.
Yksityisten vuokranantajien ja yritysten vuokra-asuntoilmoituksia on mm. seuraavilla nettisivuilla:

www.oikotie.fi
www.tori.fi
www.asuntoverkko.com
www.asuntoverstas.fi
www.vuokraovi.com
www.asuntoilmoitukset.com
www.asuntohelppi.fi
www.verkkotori.com

Seuraaville nettisivuille voi jättää oman "halutaan vuokrata" -ilmoituksen:
www.tori.fi
www.asuntoilmoitukset.com
www.asuntohelppi.fi
www.verkkopirkko.fi
www.datsha.com/vuokralle/1/

Muita hyödyllisiä linkkejä:
www.kela.fi/laskurit
www.asumisenabc.fi
www.asuminen.fi
Espoon kaupungin asumisneuvonta

Esimerkiksi kirjastoissa voit varata ilmaisia tietokoneaikoja asuntohakemuksen täyttämistä varten tai muuten tiedon etsintään.
Kirjastojen yhteystiedot löydät osoitteesta www.helmet.fi.

Maahanmuuttajien on mahdollista saada apua eri asioissa Trapesalta www.trapesa.fi ma-pe klo 10–15, ajanvaraukset puhelimitse 010 583 7971 tai sähköpostitse info@trapesa.com.

Nuoria (alle 30-vuotiaita) palvelee myös muun muassa Espoon kaupungin Ohjaamotalo, jonka tiedot löydät osoitteesta www.espoo.fi/ohjaamotalo.

Vinkkejä asuntohakemusten täyttämiseen

Suurimmat vuokranantajat Espoossa ovat Espoon Asunnot Oy, VVO/Lumo/Kojamo ja Sato. Asuntohakemukset kannattaa laittaa ainakin näille vuokranantajille (sähköiset hakemukset). Lisäksi asuntoja on hyvä etsiä aktiivisesti muiltakin vuokranantajilta.

Hakemuksiin tulee täyttää ainakin maksimivuokra ja alue, jolta asuntoa hakee. Hakualuetta ei kannata kuitenkaan rajata liikaa, koska se voi hidastaa asunnon saantia. Muista perustella hakemuksesi hyvin. Perustelut laitetaan yleensä kohtaan Lisätietoja/Muuta.
 • Miksi haet näiltä alueilta (esim. lapsen koulunkäynti tietyssä koulussa tai luokassa).
 • Asunnon tarve (asunnottomuus, vuokrasopimuksen päättyminen, nykyinen asunto ei ole soveltuva).
 • Toiveet; hissi / parveke / sauna.
 • Muut syyt, jotka haluat tuoda esille asuntoa hakiessa.

Jos sinulla on vanhaa vuokravelkaa (ja maksusuunnitelma), niin mainitse asiasta hakemuksessa.

Huomioithan, että rajaamalla hakualueita ja toiveita asunnon suhteen on asunnon saaminen usein hitaampaa.

Vuokrasopimusta varten tarvitset ainakin seuraavat liitteet:
 • Viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin veroehdotus
 • Todistus tuloista (palkkalaskelma / eläkepäätös / opintotukipäätös / muut Kelan etuuspäätökset)
 • Lasten huoltajuus/tapaamissopimukset
 • Opiskelijatodistus, mikäli opiskelet
 • Jos et ole Suomen kansalainen, esitä kopiot oleskelu/työluvista ja Suomeen rekisteröitymistodistus
 • Nykyisen asunnon vuokrasopimus ja irtisanomisilmoitus
 • Halutessasi voit pyytää nykyiseltä vuokranantajaltasi todistuksen vuokrien maksuista
 • Mikäli tiedot muuttuvat oleellisesti niin muista päivittää hakemuksesi viipymättä tai laittaa kokonaan uusi hakemus.

Kelan määrittämät kohtuuvuokrat Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla 2021

 • 1 hlö 694€/kk
 • 2 hlöä 844€/kk
 • 3 hlöä 964€/kk
 • 4 hlöä 1057€/kk
 • Seuraavat hlöt + 118€/kk

Vesimaksu 22,80€/kk/henkilö vuokran lisäksi.

Kelan mukaan näissä on n. 5% joustovaraa, mutta asunnottomuustilanteessa voidaan joustaa hieman enemmänkin. Kannattaa kuitenkin aina muistaa mikä on mahdollisuus maksaa itse vuokraa, jos ei saa tukia.

Muuttajan muistilista

Muuttamiseen liittyy paljon mukavaa, mutta myös työtä ja muistettavaa. Alla oleva muistilista helpottaa asioiden suunnittelua ja muuton sujuvuutta.

Vanhan vuokrasopimuksen irtisanominen

Kun olet allekirjoittanut uuden asuntosi vuokrasopimuksen, irtisano vanha vuokrasopimuksesi kirjallisesti vanhojen ehtojen mukaisesti ja toimita irtisanomisilmoitus vuokranantajallesi.

Asumistuki

Jos saat asumistukea tai aiot hakea sitä, ilmoita asumisessasi tapahtuvat muutokset Kelan toimistoon tai netin kautta osoitteessa www.kela.fi.

Muuttoilmoitus ja osoitteenmuutokset

Voit tehdä muuttoilmoituksen Postiin ja Väestörekisterikeskukseen samalla kertaa. Ilmoitus hoituu kätevästi netissä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi (also In English), yhdellä puhelinsoitolla (suomeksi/englanniksi puh. 0295 535 535 tai ruotsiksi puh. 0295 535 536 ma-pe klo 8–16 tai lomakkeella. Lomakkeita saa postista, Kelan toimipisteistä ja netistä osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi.

Muuttoilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muutosta. Kun teet ilmoituksen hyvissä ajoin ennen muuttoa, varmistat, että saat postisi heti oikeaan osoitteeseen.

Muista tehdä muuttoilmoitus myös huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle sekä vanhassa että uudessa asunnossasi. Uudet osoitetietosi välitetään väestötietojärjestelmästä automaattisesti myös viranomaisille, seurakunnille, Kelaan, verohallintoon sekä puolustusvoimille. Muistathan tarkistaa, että myös pankkisi, kirjasto, puhelinyhtiö, työnantajasi ja opiskelupaikkasi saavat uuden osoitteesi.

Jos sinulla on ajokortti, ilmoita osoitteesi muuttumisesta poliisilaitokselle ja liikennevakuutukseen. Ilmoita uusi osoite myös ystäville ja sukulaisille.

Muutto

Hanki muuttoapu ja -auto ajoissa. Hyödynnä sukulaisia ja ystäviäsi ja tarjoa heille esimerkiksi muuttoruuat ja -juomat vaivanpalkaksi. Muuttolaatikoiksi sopivat kauppojen ilmaiset pahvilaatikot. Voit myös vuokrata laatikoita suhteellisen edullisesti. Löydät laatikoita vuokraavien yritysten yhteystietoja netistä laittamalla hakusanaksi muuttolaatikot.

Muuttoautoja vuokraavat puolestaan autovuokraamot, muuttoyritykset ja jotkut huoltamot. Mikäli tarvitset taloudellista tukea muuton järjestämiseen, niin muuttoavustus haetaan Kelasta perustoimeentulotukena.

Muuttotarkistus

Tarkista asunnon kunto muuttaessasi. Jos huomaat asunnossa vikoja, huomauta niistä kirjallisesti vuokranantajalle mahdollisimman pian. Asunto vuokrataan pääsääntöisesti siinä kunnossa kuin se on, joten huomautukset tulee tehdä välittömästi.

Muuttosiivous

Asunto ja siihen kuuluvat varastotilat on tyhjennettävä ja siivottava pois muuttaessa. Uuden vuokralaisen on siten mukavampi muuttaa ja asettua uuteen kotiinsa.

Käyttökelpoisen tavaran, jota et halua ottaa mukaasi, voi viedä kierrätyskeskukseen tai kirpputorille. Näistä voi kysyä myös noutopalvelua.

Jos siivous jää tekemättä, vuokranantaja järjestää asunnon siivouksen ja lähettää laskun sinulle. Voit ottaa yhteyttä vuokranantajaan, jos asuntoa ei ole siivottu ennen sinun sisään muuttoasi.

Muista myös, että muuttaessasi et voi viedä huonekaluja tai esim. televisioita roskikseen vaan sinun tulee itse huolehtia niiden hävittämisestä.

Avain

Pidä huolta avaimistasi. Oven avaaminen maksaa aina, eikä uuden avaimen teettäminenkään ole ilmaista.

Luovuta pois muuttaessasi kaikki entisen asuntosi avaimet takaisin isännöitsijälle tai omistajalle. Jos avaimia puuttuu, lukot saatetaan joutua sarjoittamaan uudelleen ja se on kallista. Lisäksi joudut maksamaan lukkojen uudelleen sarjoituksen, mikäli olet asumisen aikana itse tehnyt lisää avaimia ja alkuperäiset avaimet ovat kadonneet.

Jos ostat asunnon, voit halutessasi sarjoittaa uuden kotiovesi lukon tai vaihtaa sen kokonaan. Ota tällöin ensimmäiseksi yhteyttä isännöitsijään, sillä lukot on sarjoitettava talon sarjaan. Turvalukon asentaminen on järkevää, yksityiskohdista on sovittava isännöitsijän kanssa.

Varasto

Asuntoosi kuuluu yleensä verkkokomero tai varasto, joka on pidettävä lukittuna. Lukon hankkiminen kuuluu sinun tehtäviisi. Jos edellinen asukas on jättänyt tavaraa varastoon, kysy toimintaohjeita huoltoyhtiöltä.

Muista, että väestönsuojelumääräysten mukaan et saa missään tapauksessa jättää omia tai edellisen asukkaan tavaroita käytävätiloihin, sillä ne ovat turvallisuusriski esimerkiksi tulipalotilanteissa.

Kotivakuutus

Kotivakuutus tulisi ottaa aina, sillä se on turvana silloin, kun kotona tapahtuu vahinkotilanteita. Taloyhtiön vakuutus korvaa talon kiinteille kalusteilla sattuneet vahingot mutta sinun omaisuutesi on näiden ulkopuolella. Varsinkin muuton yhteydessä kannattaa tarkistaa oman kotivakuutuksen kattavuus.

Palovaroitin

Palovaroitin on asuntokohtainen. Jokaisen on lain mukaan hankittava sellainen omaan asuntoonsa. Palovaroitin asennetaan kattoon makuhuoneen lähistölle. Testaa varoittimen kunto säännöllisesti ja vaihda patteri kerran vuodessa.

Sähkösopimus

Sinun täytyy irtisanoa sähkösopimus pois muutettaessa ja solmittava uusi sähkösopimus ennen sisään muuttoa. Jokainen asukas huolehtii itse sähkösopimuksen tekemisestä. Uuden sähkösopimuksen voi tehdä puhelimitse samalla, kun ilmoitat vanhan sopimuksen lopettamisesta energialaitokselle.

Sähkösopimus kannattaa tehdä ajoissa, ettet maksa vanhaan asuntoon turhaan sähköä ja saat uuteen asuntoon sähköt ajoissa ennen sisään muuttoasi. Sähkösopimukset voit Espoossa asuessa tehdä esim. Fortumin kanssa. Sähkösopimuksia voi myös kilpailuttaa netissä.

Lehdet ja muu tilausposti

Saat käännettyä lehtesi uuteen osoitteeseesi soittamalla lehtien asiakaspalveluun tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun.

Internet ja kaapeli-tv

Mikäli käytät maksullisia televisiokanavia tai kiinteää nettiyhteyttä, tarkista palveluntarjoajalta, toimivatko heidän palvelunsa uudessa osoitteessasi ja hoida siirtoon liittyvät asiat ajoissa. Monissa yleishyödyllisissä vuokra-asunnoissa on nykyisin myös taloyhtiön puolesta n. 10 MT nettiyhteys.

Äitiys- ja lastenneuvola, päiväkoti ja koulut

Jos sinulla on lapsia, ota selvää, vaihtuvatko nämä palvelut muuton yhteydessä.

Luottotietojen ja velkojen vaikutukset asunnon saantiin

Mikä on luottotieto?

Maksamattomista laskuista tulee maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Luottotietomerkintä rekisteröidään, kun maksun laiminlyönti on todettu tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimituksella. Tätä ennen maksu on ollut pitkään maksamatta (keskimäärin 6–8 kk) ja henkilö on saanut jo useita perintäkirjeitä. Myös kulutusluottojen ja osamaksujen erien laiminlyönnistä voi tulla merkintä luottotietorekisteriin.

Jos henkilö saa luottohäiriömerkinnän, siitä ilmoitetaan hänelle. Ilmoituksessa kerrotaan, miten pitkään merkintä on voimassa. Tiedot säilyvät rekisterissä 2–3 vuotta maksuhäiriön laadusta riippuen. Yksityishenkilöiden luottotietoja rekisteröi Suomen Asiakastieto Oy.


Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämääsi:
 • Luotonsaantisi hankaloituu olennaisesti, etkä saa tehtyä osamaksusopimuksia.
 • Vuokra-asunnon saanti vaikeutuu.
 • Puhelinliittymä- ja vakuutussopimuksissa vaaditaan vakuutta tai ennakkomaksuja.
 • Työpaikansaanti vaikeutuu erityisesti, mikäli työtehtävään liittyy taloudellista vastuuta. Lisätietoja osoitteesta www.kuluttajavirasto.fi.

Vuokra-asunnon saamiseen eivät saisi vaikuttaa maksuhäiriömerkinnät ellei kyseessä ole maksamattomat vuokravelat, joista ei ole tehty sopimusta. Muusta syystä tullut maksuhäiriömerkintä ei saisi olla esteenä asunnon saamiselle.

Miten voi tarkastaa omat luottotiedot?

Lakisääteistä tarkastusoikeuttasi voit käyttää:
 • Postittamalla tai faksaamalla vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön Suomen Asiakastieto Oy:lle
 • Lähettämällä täytetyn ja tulostetun lomakkeen Suomen Asiakastieto Oy:lle. Liitteenä on oltava henkilötunnus, kotiosoite, omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys sekä selkeä kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on allekirjoitus. 
 • Käymällä Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaneuvonnassa, jolloin voit tarkastaa tietosi ilmaiseksi. Tietoja tarkistavan on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, ajokortilla tai passilla.
 • Tilaamalla raportin tunnistautumalla pankkitunnuksilla verkkosivulla www.omatieto.fi. Maksa raportti verkkopankissa, puhelimella tai luottokortilla. Tiedon saat koneellesi maksunsuorituksen jälkeen.

Mikäli käytät lakisääteistä tarkastusoikeuttasi useammin kuin kerran 12 kk:n aikana, tietojen tarkastus maksaa 10 €/tarkastuskerta. Omia luottotietoja ei voi tarkastaa puhelimitse eikä sähköpostitse, sillä Asiakastiedon tulee olla varma kysyjän henkilöllisyydestä.

Suomen Asiakastieto Oy, Kuluttajaneuvonta Työpajankatu 10 A (5. krs.) , PL 16, 00581 Helsinki, puh. 010 270 7300, faksi 010 270 7310 (avoinna klo 9–15.30).

Lisätietoja luottotiedoista: www.asiakastieto.fi ja www.omatieto.fi.

Miten selvittää velat?

Voit selvittää velkatilannettasi:
 • Kokoamalla kaikki mahdolliset velkojilta (esim. perintätoimistot, pankit, osamaksusopimukset) saamasi paperit, kuten uusimmat ja maksamattomat laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset, velkakirjat, takaukset, luotot, erääntyneet velat jne. Jos kaikki paperit eivät ole tallessa, odota seuraavaa laskua tai haastehakemusta, josta tiedot löytyvät.
 • Hankkimalla puuttuvat tiedot joko velkojilta tai ulosottovirastosta joko kirjallisesti tai puhelimitse pyytämällä saatavien saldolistausta/saldotodistuspyyntö.
 • Myös tiliotteesta tai luottotietorekisteriotteesta (Suomen Asiakastieto Oy) voi löytyä velkatietoja. Luottotietomerkintä velasta ei kuitenkaan välttämättä kerro sitä, onko kyseistä merkintää koskeva velka vielä maksamatta. Toisaalta kaikista yksittäisistä velkavastuista ei luottotietomerkintää rekisteröidä.
 • Tiedustelemalla ulosotossa parhaillaan perinnässä olevista tai siellä aikaisemmin perityistä veloista Länsi-Uudenmaan ulosottoviraston Espoon toimipaikasta. Käyntiosoite: Vitikka 1 B 2 (4. Kerros), 02630 Espoo. Asiakaspalvelu puh. 029 5621100

Ulosotosta tilattava listaus veloista on nimeltään "velalliskohtainen asianosaistuloste". Ulosottolistasta selviää myös, kuinka paljon ulosottoon on velkoja maksettu.

Talous- ja velkaneuvontaa sekä sosiaalinen luotto

Apua velkatilanteen selvittämiseen ja hoitamiseen saat ottamalla yhteyttä esimerkiksi seuraaviin tahoihin:

Espoon kaupungin Talous- ja velkaneuvonta ja sosiaalinen luotto Velkasi voivat olla suuret tai pienet ja velat voivat olla hoidossa tai perinnässä, mutta jos tunnet huolta taloudestasi, asioiden selvittämiseen kannattaa ryhtyä heti. Espoon kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut on tarkoitettu espoolaisille ja kauniaislaisille. Palvelu on maksutonta. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille espoolaisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim.
 • kotiin liittyviin hankintoihin
 • muihin perusteltuihin menoihin, kuten terveydenhuoltomenoihin
 • aikaisempien velkojen takaisin maksuun

Luoton enimmäismäärä on 10 000 euroa ja laina-aika voi olla enintään viisi vuotta. Pienin myönnettävä luotto on 500 euroa. Luotosta peritään 12 kuukauden euribor-viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja.

Ajanvaraus sekä talous- ja velkaneuvontaan että sosiaaliseen luototukseen on ma-to klo 10–12 puh. 0800 934 88. Ole aina ensin yhteydessä puhelimitse.

Lisätietoja talous- ja velka-asioista:
www.omillejaloille.fi
www.takuu-saatio.fi
www.kuluttajaliitto.fi
www.kkv.fi (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)
www.martat.fi