Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on asuinkiinteistön omatoimisen varautumisen keskeisin työväline. Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan onnettomuuksien ehkäisyä, ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin varautumista, joihin kiinteistössä kyetään omatoimisesti.

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinnassa ja ylläpidossa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos suosittelee käyttämään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) materiaaleja (siirryt toiseen palveluun, SPEK).

Sisäasiainministeriön ohje asuinkiinteistön pelastussuunnitelmasta (2012)