Koira-aitaukset

Koirille on rakennettu kaupunkialueelle aitauksia, joissa ne voi päästää vapaaksi. Koirapuistot on tarkoitettu kaikille koirille ja niissä on usein eroteltu alue pienille ja isoille koirille. Muistathan noudattaa koirapuiston sääntöjä.

Vanha Espoo

Kirkkojärvenrannan koira-aitaus, Kylävainionkuja 8, 02770 Espoo 
Keski-Espoon urheilupuiston laidassa olevalle koira-aitaukselle on läheiseltä parkkipaikalta 290 m. Se on pinta-alaltaan 3570 m2 suurinen ja aitaus on kaksiosainen: pienille ja suurille koirille.

Saarnilaakson koira-aitaus, Saarnilaakso, 02760 Espoo.
Saarnilaaksonpuistossa, Hösmärintien ja Sunantien risteysalueella. Hösmärintien puolella on parkkipaikka, josta näköyhteys koira-aitaus. Hyvä kevyenliikenteen väylä menee suoraan puistoon Saarniraivion koulun vierestä. Aitauksessa on metsää, mäkeä ja peltoa. Aitauksen pinta-ala on 3600 m2.

Lasipuiston koira-aitaus, Sierakiventie 5b, 02780 Espoo.
Sierakiventieltä puistokäytävää pitkin kävellen tai Mänkimiehentieltä puistokäytävää pitkin mäkeä ylös. Alueelle pääsee myös puistokäytävää pitkin Hyttimestarikujalta. Ei ajoneuvolla ajoa eikä pysäköintiä Lasipuiston alueella. Erilliset aitaukset isoille ja pienille koirille. Aitauksen pinta-ala on 3000 m2.

Järvenperän koira-aitaus, Kulloonmäentie 2, 02940 Espoo
Järvenperäntien ja Kulloonmäentien risteyksessä Karamtzininpuistossa. Peltoalue, jonka päätyaita on samalla pallokentän pääty. Autolla pääsee aivan viereen. Aitauksen pinta-ala on 3400 m2.

Jupperinmetsän koira-aitaus, Pitkäjärventie 99, 02730 Espoo
Jupperin koira-aitaus sijaitsee Jupperinmetsässä. Aitauksessa on kaksi aitausta. Isojen koirien aitaus on noin 1163 m2 ja pienten koirien noin 1030 m2. Aitaukseen pääse sekä Pitkäjärventien että Riihiniityntien kautta.

Espoonlahti

Nöykkiönpuiston koira-aitaus, Oxfotintie 8b, 02330 Espoo
Koira-aitaus sijaitsee Karjasilta nimisen kadun kääntöpaikan viereisessä Nöykkiönpuistossa, Nöykkiönlaakson koulun eteläpuolella. Puisto on talkoilla rakennettu aitaus. Aitauksia on yksi ja sen pinta-ala on 1000 m2.

Iivisniemenpellon koira-aitaus, Hyljelahdentie 17b, 02260 Espoo
Kaitaan koira-aitaus sijaitsee Iivisniemenpellon puistossa polkuverkoston varrella. Pääsy puistoon käy esim. Hyljelahdentien tai Ankeriaankulman kautta. Koira-aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala on 3800 m2.

Pisan koira-aitaus, Vanha Pisantie 11, 02280 Espoo
Pisan koira-aitaus sijaitsee Pisanmäen puistossa keskellä Latokasken peltoaluetta. Lähimmille kaduille Pisantielle ja Nöykkiönkadulle on etäisyyttä n. 500 m. Koira-aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala on 5000 m2.

Kivenlahden koira-aitaus , Ruukinmestarintie, 02320 Espoo
Koira-aitaus sijaitsee Länsiväylän pohjoispuolella, Ruukinmestarintien mutkasta lähevän puistopolun varressa. Koira-aitaus on osittain metsäistä aluetta. Aitauksessa on erilliset osat isoille ja pienille koirille.

Soukan koira-aitaus, Kaitaantie 24, 02260 Espoo
Soukanväylän ja Kaitaantien risteyksessä. Kaitaantieltä tultaessa jää risteyksen vasemmalle puolelle. Metsäalue, jolle ei autolla pääse viereen. Aitauksia on yksi ja sen pinta-ala on 2800 m2.

Soukan eli Riilahden koira-aitausta perusparannetaan. Aitaukseen tehdään erikseen aitaukset pienille ja suurille koirille. Aitaus valmistuu näillä näkymin syksyllä. Maastossa on kyltti asiasta.

Leppävaara

Kilon koira-aitaus (Kellaripuisto), Nuijalantie 16,02630 Espoo
Kilon koira-aitaus sijaitsee Kilossa, Nuijalassa Kellaripolun päässä. Sinne pääsee Kilon koulun eteläpuolelta kulkevaa kevyenliikenteen väylää kävellen. Iltaisin auton voi jättää Kilon koulun parkkipaikalle. Koira-aitauksia on yksi ja sen pinta-ala on 2500 m2.

Topparoikan koira-aitaus, Pikkulinnunreitti 18-20, 02660 Espoo
Puiston kummassakin päässä on portit. Autolla pääsee puiston viereen Pikkulinnuntie puolelta. Aitauksia on yksi ja sen pinta-ala on 2600 m2. Aitaus puretaan keväällä 2019. Tilalle on rakennettu uusi Lintukorven koira-aitaus.

Lintukorven koira-aitaus, Lintukorpi 17, 02660 Espoo
Koira-aitaus on 2-osainen pienille ja suurille koirille omat puolet. Aitauksen pinta-ala on 4650 m2. Paikoitusalue sijaitsee 200 m päässä aitauksesta.

Hatsinanpuiston koira-aitaus, Perkkaantie 2-6, 02600 Espoo
Hatsinanpuistossa Vermoon päin mentäessä, Perkkaantien ja radan välisellä alueella. Koira-aitaus tulee poistumaan, kun alueen maankäyttö muuttuu. Aitauksia on yksi ja sen pinta-ala on 3000 m2.

Palokaivonpuiston koira-aitaus, Palokaivonkuja 8, 02600 Espoo. Palokaivonpuiston koira-aitaus sijaitsee Friisinmäentien varrella Pikkalantien pohjoispuolella. Koira-aitaus on valmistunut vuonna 2008. Aitauksia on yksi ja sen pinta-ala on 1500 m2.

Viherkallionpuiston koira-aitaus, Viherkalliontie 11, 02710. Viherkallion koira-aitaukseen pääsee mm. Viherkalliontien päästä lähtevää polkua eteläänpäin kulkien. Koira-aitauksia on kaksi ja aitausten yhteispinta-ala on n. 5000 m2.

Vermonpuiston koira-aitaus, Tarvonsalmenkatu 2, 02600 Espoo
Perkkaan koira-aitaus sijaitsee Vermonpuistossa polkuverkoston varrella. Koira-aitaus on Tarvonsalmen kadun alkupäässä. Tarvonsalmenkadun ja koira-aitauksen välissä on pysäköintialue josta on kulkuyhteys koira-aitaukseen. Koira-aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala on 3200 m2. Koira-aitaus on valmistunut v. 2013.

Olari-Matinkylä

Olarin koira-aitaus, Ylismäentie 2, 02210 Espoo
Ylismäentien pohjoispuolella. Alueelle pääsee Olarinhaanpäänpolkua, joka lähtee Ylismäentieltä. Alueen lähellä on lemmikkieläinten hautausmaa. Autolla ei pääse viereen. Aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala on 5400 m2.

Lukupuron koira-aitaus, Lukupurontie 1, 02200 Espoo

Lukupuron koira-aitaus sijaitsee Lukupuronpuistossa, Lukupuronportin ja Mankkaanlaaksontien risteyksen läheisyydessä. Aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala on 4400 m2.

Kurkijoenpuiston koira-aitaus , Lumivaaranpolku 4, 02140 Espoo
Koira-aitaus sijaitsee Kurkijoenpuistossa, sähkölinjojen eteläpuolella, polkuverkoston varrella. Koira-aitaukseen pääsee esimerkiksi Lumivaarantien 13 ja 15 välistä alkavalta Lumivaaranpolulta. Aitaus on valmistunut vuonna 2008. Aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala on 2000 m2.

Rantametsän koira-aitaus , Koukkuniementie 4C, 02230 Espoo
Rantametsä nimisellä alueella, Säästöpankkiopiston vieressä. Alueelle pääsee Säästöpankkiopiston takaa menevää puistopolkua (ei autolla) tai Koukkuniemen tieltä lähteviä puistoteitä pitkin. Puisto on rakennettu kukkulalle. Alueella ei ole parkkipaikkoja. Aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala  on 3300 m2.

Tuuliniityn koira-aitaus, Tuulikuja 3, 02100 Espoo
Tuuliniityn uusi koira-aitaus sijaitsee Tuuliniityn koulun (Vindängens skolan) eteläpuolella Länsiväylän varressa (koordinaatit N 60°10.263  E 24°46.876). Tuuliniityn/Hakalehdon aitaus jouduttiin siirtämään uuden maankäytön ja kaavoituksen vuoksi. Lähin paikoitusalue sijaitsee Tuulikujan päässä lähellä urheilukenttää. Aitauksessa on sekä pienten että isojen koirien puolet. Yhteispinta-ala 3200 m2.

Turvesuon koira-aitaus, Turvesuonpuisto,  02180 Espoo
Turvesuon  koira-aitaus sijaitsee Turvesuonpuistossa polkuverkoston varrella. Pääsy koira-aitaukseen käy esim. Porttikujan päästä puistokäytävää etelän suuntaan tai vaihtoehtoisesti Mankkaankallion tai Porttiniityntien päästä lähtevältä sorapintaiselta ulkoilureittiä itään. Koira-aitauksia on kaksi ja niiden yhteispinta-ala on 3400 m2.