Eläimet

Espoo on monien lemmikki- ja kotieläinten kotikaupunki. Espoossa on yli 7000 rekisteröityä koiraa. Tarkkaa tietoa koirien lukumäärästä ei ole, koska kaupunki ei kerää koiraveroa.

Koirat

Koira on lain mukaan pidettävä kytkettynä yleisellä alueella ja ilman maanomistajan lupaa myös hänen alueellaan. Koirien ulkoiluttamiseen ja vapaaseen liikkumiseen on rakennettu koira-aitauksia ja uusia suunnitellaan tarpeen mukaan. Koira-aitauksessa on noudatettava käyttäytymissääntöjä.

Koira on omistajalleen tärkeä perheenjäsen. Koirien jätökset aiheuttavat harmia monelle kuntalaiselle, jotka liikkuvat kävely- ja ulkoilureiteillä. Koiranomistajan velvollisuuksiin kuuluukin huolehtia jätösten siistimisestä. Erillisiä roska-astioita ei kaupungin alueelle asenneta lisää, mutta jätökset voi laittaa normaaliin roska-astiaan.

Kissat

Lainsäännösten mukaan kissa ei saa kulkea vapaana taajamassa ilman valvontaa. Kissan tulee suoran valvonnan lisäksi olla kytkettynä kuntopoluilla tai sen kaltaisilla juoksuradoilla. Kissan omistajan tai haltijan on pidettävä huolta, ettei eläin pääse lainkaan järjestyslaissa erikseen mainituille alueille (yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle).

Vaikka järjestyslaki ei suoranaisesti edellytä kissan pitämistä kytkettynä taajamassa, lienee se yksinkertaisin ja käytännöllisin keino samalla noudattaa kaikkia säännöksiä ja huolehtia lemmikkieläimen turvallisuudesta.

Kanit

Kanien määrä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvun alussa. Paikoin kaneja on niin paljon, että niistä on haittaa kasvillisuudelle. Merkittävää tuhoa aiheutuu talviaikana, jolloin ne kaluavat pensaiden ja puiden tyviä kuorettomiksi, syövät silmuja, neulasia, juuria sekä versojen ja oksien päitä. Villikani on riistaeläin, ja sen pyyntiin vaaditaan metsästysoikeus alueelle, jolla pyynti tapahtuu. Metsästysoikeudesta päättää maanomistaja. Maanvuokraajalla ei ole oikeutta päättää metsästyksestä vuokraamallaan alueella. Näin ollen kaupungin vuokratontilla sijaitseva taloyhtiö ei voi ilman kaupungin lupaa toimeenpanna tontillaan villikanin pyyntiä. Toinen edellytys metsästykselle on metsästyskortti. Villikaniongelma leviää monin paikoin, jonka vuoksi Espoo on tehostanut villikanien torjuntaa pilottihankkeella.

Rotat

Rotat aiheuttavat merkittävän terveysriskin ihmisille ja lemmikkieläimille. Rotta suosii kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä. Rotat elävät yhdyskunnissa, jotka ovat tunnistettavissa rotan maastoon jättämistä jäljistä, käytävien suuaukoista, niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista sekä jalanjäljistä ja ulosteista. Rottien jätökset ovat tummia teräväkärkisiä ja noin 10-14 mm pitkiä.

Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee hoitaa kiinteistöä siten, että rottien pesiytyminen ja ravinnon saanti mahdollisimman tehokkaasti estetään ja tarvittaessa hänen tulee ryhtyä toimenpiteisiin niiden hävittämiseksi (terveydensuojelulaki 31 §). On tärkeätä, ettei rottia houkutella ruualla. Varmista talon ulkopuolella että kodin jätteet pidetään suljetuissa astioissa, lihaa ei laiteta kompostiin ja lintujen ruokkimiseen käytettävät telineet ovat oravasuojattuja. Rotat voivat nousta sisälle jopa viemäreistä hajonneiden putkien kautta. Lisätietoja rottien torjuntaan: Rentokil

Etanat

Etanoiden aiheuttama vioitus kasveissa näkyy risareunaisina, epäsäännöllisen muotoisina reikinä lehdissä, rikkiraastettuina versoina ja limajälkinä. Etanoiden torjuntaan kannattaa ryhtyä heti keväällä. Etanoiden säännöllinen käsin poiminta kasveilta ja niiden ympäristöstä onnistuu, jos niitä ei ole paljon. Etanat täytyy hävittää, muuten ne palaavat kasvustoon. Lisätietoja etanan torjuntaan.

Muut eläimet

Kuolleet linnut, jyrsijät ym. pieneläimet voi haudata, laittaa jätekeräykseen tai jätättää maatumaan. Isommat kuolleet eläimet esim. peurat ja hirvet noudetaan pois. Niistä voi ilmoittaa Asiakaspalveluun.

Kaupunkikanit, hanhet, etanat ja rotat aiheuttavat myös harmia pääkaupunkiseudulla häiriten jätöksillään ja tuhotöillään luonnossa liikkujia.