Maksetun talkootyömallin kohteet Espoossa kesällä 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.5.2019 klo 15.22

Espoossa on kesäksi 2019 tarjolla kaksi maksetun talkootyömallin kohdetta, joita yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea tehtäväkseen ja joissa tehdystä työstä maksetaan korvausta.

Maksettua talkootyötä on:

  • Tyypillisesti talkootyö on runsaasti käsityötä vaativaa tilapäistä jokamiehen työtä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa
  • Työn tekemisestä vastaa yleishyödyllinen yhteisö
  • Talkootyöstä saatu korvaus on käytettävä yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen talkoisiin osallistuneita henkilöitä laajemmalle piirille. Näin ollen korvausta ei voi osoittaa vain talkootyöhön osallistuneille henkilöille

Maksettu talkootyömalli on kehitetty erityisesti sellaisten erityiskohteiden hoitoon, jossa viherkunnossapidon omat henkilöresurssit eivät riitä, mutta jotka ovat liian kalliita tilata yksityiseltä sektorilta. Ilman maksettua talkootyömallia nämä talkookohteet olisivat vaarassa jäädä tekemättä.

Yleishyödyllisten yhdistysten kannalta maksettu talkootyömalli tarjoaa hyvän kanavan varainhankintaan ja rahan voidaan nähdä tässä kiihdyttävän paikallista toimintaa. Maksettu talkootyömalli mahdollistaa talkookohteen paloittelun pienempiin osa-alueisiin ja palkkion jakamisen näin useammalle yhdistykselle.

Kohde 1: Lintuvaaran jättipalsamin kitkentätalkoot

Suoritusajankohta: 17.6.2019 - 30.06.2019. Haku päättyy 10.6.2019.

Lintuvaaran kohde on uusi tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettava ja siinä kokeillaan maksetun talkootyömallin soveltuvuutta vieraslajien torjuntatyöhön. Työalue on laaja (16 000 m2) ja strategisesti tärkeä jättipalsamin torjuntatyössä. Tästä kohteesta maksetaan kokonaisuudessaan 4 600 euroa ja työmääräksi on arvioitu 35 henkilötyöpäivää.

Kohteen kuvaus: Monikonpuro kuljettaa Lintuvaaran ja Leppävaaran kaupunginosien sade- ja hulevesiä. Jättipalsami on päässyt leviämään paikoin runsaasti Espoon vesistöjen varsilla. Jättipalsami on vieraslaji, joka tuottaa runsaasti siemeniä. Niinpä oikea-aikainen kitkentä on hyvä keino ehkäistä kasvin leviämistä. Jättipalsami kitketään repimällä käsin kasvusto maasta ja keräämällä kitkentäjäte jätesäkkeihin. Kitkentätyötä varten Espoon kaupungilta saa jätesäkkejä sekä hanskoja. Kitkentä on suoritettava 18.6-30.6. välisenä aikana.

Lisätietoa kohteesta: https://www.uusimaalaiset.fi/vapaaehtoistehtava/lintuvaaran-palsamitalkoot

Kohde 2: Lukupuron niittotyö

Suoritusajankohta 29.7.2019 - 11.8.2019. Haku päättyy 14.6.2019.

Espoon Lukupurossa maksettu talkootyömalli on ollut käytössä jo muutaman vuoden. Työalue on noin 3100 m2. Työmääräksi on arvioitu 20 henkilötyöpäivää ja työstä maksettava korvaus on kokonaisuudessaan 4000 euroa.

Kuvaus: Lukupuro on tärkeä osa Suurpellon hulevesijärjestelmää. Tämän järjestelmän toimivuutta haittaavat monet alueella kasvavat vesikasvit. Vesikasveja voidaan poistaa vain käsin niittämällä, koska Lukupuron penkat eivät kestä koneellista niittoa. Vesikasvit niitetään alueelta n. 10 cm korkeudelta raivaussahojen, viikatteiden ja raivausveitsien avulla. Niittojäte poistetaan uomasta haravoiden ja kasataan ojan reunalle. Tilaaja huolehtii jätteen pois kuljetuksesta.

Lisätietoa kohteesta: https://www.uusimaalaiset.fi/vapaaehtoistehtava/lukupuron-niittotyo