Meidän puisto

Espoon Meidän puisto -hankkeen tavoitteena on poistaa esteitä silloin, kun asukkaat haluavat vaikuttaa ympäristönsä hoitotasoon. He voivat itse hoitaa ympäristöään korkeammalla laatuluokalla kuin mihin kaupungin resursseilla on mahdollista. Osa hakee alueelle arvonnousua, osa lapsille leikkimahdollisuutta, osa itselleen mielekästä puuhaa.

Keväällä 2014 hahmoteltiin uutta toimintamallia, jossa voisi yhdistää kuntalaisten toiveet laadukkaammasta lähiympäristöstä ja toiveet päästä itse osallistumaan sen hoitoon ilman, että kaupungille tulee tästä merkittäviä lisäkustannuksia. Syntyi Meidän puisto -malli, joka on yksi, Espoon tarinaan liittyvä, Osallistuva Espoo -hanke.

Mitä saa tehdä?

Voit esimerkiksi leikata nurmikkoa, raivata pientä vesaikkoa, poistaa haitallisia vieraslajeja tai niittää kaislikkoa kotisi läheltä. Puiden raivaaminen Meidän puisto -toiminnassa on rajattu niihin risukoihin, jotka katkeavat raivaussaksilla. Hoidettava alue tulee olla maastossa pihasta erottuva eli kaupunki ei solmi sellaisia Meidän puisto -hoitosopimuksia, joissa piha-aluetta jatkettaisiin kaupungin puistoon.

Hoidettavasta alueesta tehdään aina hoitosopimus

Ilman sopimusta kaupungin maalle ei saa mennä tekemään hoitotoimenpiteitä. Hoitosopimus tehdään aina kirjallisena ja siihen liittyy kartta. Hoitosopimuksessa määritetään hoitajan eli kuntalaisen, taloyhtiön tai vastaavan sekä kaupungin vastuuhenkilö.  Periaatteena on, että myös hoitosopimusalueet ovat kaikkien kuntalaisten normaalissa virkistys- ja ulkoilukäytössä.

Hoitotoimenpiteet pohjautuvat olemassa olevaan kaupungin suunnitelmaan alueen käytöstä. Kaupungin tavoite toiminnassa on, että samoilla kaupungin kustannuksilla saadaan enemmän aikaan.

Miten pääsen mukaan?

Jos haluat kunnostaa lähialuettasi, voit ehdottaa sitä sähköisessä asiointipalvelussa https://easiointi.espoo.fi/ePermit ja sieltä Yleisten alueiden luvat. Lisätietoja saat sähköpostilla (meidanpuisto@espoo.fi).

Kerro viestissäsi, mitä haluat tehdä ja liitä mukaan kuvia alueesta. Laaditaan yhdessä hoitosopimus, jossa sovitaan alueen siivouksen ja kunnostuksen periaatteista.

Lisätietoja: Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu, 09 816 25100