Meidän puisto

Espoon Meidän puisto -hankkeen tavoitteena on poistaa esteitä silloin, kun asukkaat haluavat vaikuttaa ympäristönsä hoitotasoon. Asukkaat voivat itse hoitaa ympäristöään korkeammalla laatuluokalla kuin mihin kaupungin resursseilla se on mahdollista.

Haimme yhdessä tekemiseen uutta toimintamallia. Syntyi Meidän puisto -malli,  jossa yhdistyi kuntalaisten toive laadukkaammasta lähiympäristöstä ja mahdollisuudesta päästä itse osallistumaan sen hoitoon ilman, että kaupungille tulee merkittäviä lisäkustannuksia.  Meidän puisto on Espoo tarinaan liittyvä, Osallistuva Espoo -hanke. 

Mitä saa tehdä?

Voit esimerkiksi leikata nurmikkoa, raivata pientä vesaikkoa, poistaa haitallisia vieraslajeja tai niittää kaislikkoa kotisi läheltä. Puiden raivaaminen Meidän puisto -toiminnassa on rajattu niihin risukoihin, jotka katkeavat raivaussaksilla. Hoidettava alue tulee olla maastossa pihasta erottuva. Kaupunki ei solmi sellaisia Meidän puisto -hoitosopimuksia, joissa piha-aluetta laajennetaan kaupungin puistoon. Alueelle ei saa istuttaa puista eikä perennoja.

Hoidettavasta alueesta tehdään aina hoitosopimus

Ilman sopimusta kaupungin maalla ei saa tehdä hoitotoimenpiteitä. Hoitosopimus tehdään aina kirjallisena ja siihen liittyy kartta hoidettavasta alueesta. Hoitosopimuksessa määritetään hoitajan eli kuntalaisen, taloyhtiön tai vastaavan sekä kaupungin vastuuhenkilö.  Tärkeimpänä periaatteena on, että myös hoitosopimusalueet ovat kaikkien kuntalaisten normaalissa virkistys- ja ulkoilukäytössä.

Hoitotoimenpiteet pohjautuvat kaupungin suunnitelmaan alueen käytöstä. Kaupungin tavoite toiminnassa on, että samoilla kustannuksilla saadaan enemmän aikaan.

Miten pääsen mukaan?

Jos haluat kunnostaa lähialuettasi, voit ehdottaa sitä sähköisessä asiointipalvelussa https://easiointi.espoo.fi/ePermit, valitse Yleisten alueiden luvat. Lisätietoja saat sähköpostilla (meidanpuisto@espoo.fi).

Kerro, mitä haluat tehdä ja liitä mukaan kuvia alueesta sekä merkitse karttaan hoidettavan alueen rajat. Laaditaan yhdessä hoitosopimus, jossa sovitaan alueen siivouksen ja kunnostuksen periaatteista.