Asukastoiminta

Asukastoiminta on tapa osallistua oman alueen kehittämiseen ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Espoossa on asukasfoorumit, jotka toimivat seitsemällä suuralueella, sekä lukuisa määrä yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa kaupungin organisaation kanssa. Ne välittävät virkamiesten ja asukkaiden näkemyksiä liittyen oman alueen ajankohtaisiin hankkeisiin ja kehittämissuunnitelmiin.

Vaikuta asukasfoorumeissa

Alueelliset asukasfoorumit ovat asukkaille avoimia tilaisuuksia, joissa käsitellään oman alueen asumisviihtyvyyteen liittyviä asioita. Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella: Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti,Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo.

Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin suuralueelle valitut valmisteluryhmät, joiden jäsenet koostuvat oman alueen asukkaista. Valmisteluryhmien koot voivat vaihdella alueittain niin, että jokaisessa ryhmässä on vähintään 5 ja enintään 15 jäsentä.

Espoo tulvillaan asukas- ja leikkipuistoja

Tiesitkö, että Espoossa on leikkiin varattuja alueita 164 kpl. Näistä on asukas- ja leikkipuistoja 13 kpl. Viheralueita on Espoossa yli 3 000 hehtaaria.

Kotiseututoiminta vahvistaa Espoo-identiteettiä

Kaupungin kotiseututoiminnalla pyritään lisäämään espoolaisten kotiseudun tuntemusta, vahvistamaan espoolaisuutta ja Espoo-identiteettiä sekä kannustamaan espoolaisia omaehtoiseen toimintaan kotiseutunsa ja lähiympäristönsä hyväksi.