Kaivutyöt yleisillä alueilla

Kaivaminen yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja puistoalueilla, vaatii kaivuluvan. Johtojen ja rakenteiden (esim. sähkö-, vesi- ja kaukolämpöjohtojen sekä routasuojan) sijoittaminen yleiselle alueelle tai katualueelle vaatii lisäksi sijoitusluvan, poikkeuksena pienemmät liitostyöt. Mikäli sijoituslupaa tarvitaan, haetaan kaivulupa vasta hyväksytyn sijoitusluvan jälkeen. Sijoituslupa on maksuton.

Ennen kaivuluvan hakemista on selvitettävä:

  1. Edellyttääkö kaivaminen sijoitusluvan hakemista
  2. Edellyttääkö kaivaminen erillisen tilapäisen liikennejärjestelyluvan hakemista eli aiheuttaako kaivaminen merkittävää haittaa liikenteelle (kaistan sulkeminen, kiertotien järjestäminen yms.).
  3. Onko tarvetta vuokrata yleisiä alueita työmaa- tai pysäköintikäyttöön (aitauslupa).
  4. Ennen kaivulupahakemusta täytyy hakea johtokarttoja johtotietopalvelusta.

Näin haet kaivulupaa

Hae kaikki sijoitus- ja kaivuluvat eLupapalvelun kautta.

Kaivulupahakemuksessa on oltava työn alkamis- ja päättymispäivä yleisellä alueella sekä päätöksen hakijan (=kiinteistön omistaja tai kaapelin omistaja), hakijan yhteyshenkilön, työn suorittajan (kaivajan), suorittajan yhteyshenkilön, työstä vastaavan ja maksajan täydelliset yhteystiedot. Jos luvan hakija on muu kuin työn teettäjä, tarvitaan luvan hakuun valtakirja työn teettäjältä. Ohjeet kaivuluvan hakemiseen.

Ennen alkukatselmusta töitä ei saa aloittaa

Lupapäätös lähetetään asiakkaalle eLupapalvelun kautta alkukatselmusohjeistuksineen.Luvassa on kerrottu yhteystiedot alkukatselmusajan tilaamiseen. Tarkastaja myöntää alkukatselmuksessa kaivuluvan. Luvattomasta kaivutyöstä sakotetaan.

Työn valmistuttua kaivaja tilaa tarkastajalta loppukatselmuksen lupapalvelun kautta. Mikäli kaivetaan/ työskennellään useammassa kohtaa yleistä aluetta, kaikki yleisellä alueella tapahtuvat kaivukohdat on ilmoitettava.

Muut ehdot

Tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman tekeminen sekä suunnitelman mukaisten liikennemerkkien hankkiminen kuuluvat luvan hakijalle. Luvattomasta työstä yleisellä alueella voidaan periä maksut kaksinkertaisina sekä laskuttaa ylimääräiset tarkastuskäynnit. Kaikissa yleisillä alueilla tehtävissä töissä on noudatettava liiteen ohjetta: Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt - PKS ohje 2020 (pdf, 748 Kt). Yleisten alueiden käytöstä veloitettavat maksut muuttuvat 1.1.2021. Kaikki vuoden 2020 myönnetyt luvat veloitetaan vanhan taksan mukaisesti.

Yleisellä alueella sijaitsevalla työmaalla on oltava ainakin yksi henkilö, jolla on voimassa Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksella saatu pätevyys. Koulutusten järjestäjänä toimii Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY. Koulutukseen voi ilmoittautua täältä.