Puunkaato

Puiden kaataminen tontilta tai pihalta

Lupa pihan tai tontin puuston kaatamiseen ratkaistaan rakennusvalvontakeskuksessa.

Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää maisematyölupaa, mikäli sillä on vaikutuksia kaupunki- tai maisemakuvaan. Toisaalta usean puun kaataminen piha-alueelta voidaan tulkita vähäiseksi, jos pihaan jää paljon puustoa.

Lisätietoja saa rakennusvalvontakeskuksesta.

Puiden kaataminen katu- tai puistoalueelta

Mikäli kaadettavaksi esitetty puu sijoittuu katu- tai puistoalueelle, lupa sen kaatamiseen ratkaistaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Metsänhakkuut

Maisematyölupaa edellyttävät metsänhakkuut ratkaistaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Metsänhakkuuseen saatetaan tarvita maisematyölupa asemakaava-alueella ja tietyillä yleiskaava-alueilla (rakennuskielto, kaavamääräys tai rakennusjärjestys).

Alueet, joilla hakkuut saattavat olla luvanvaraisia, löytyvät karttapalvelusta Toimenpiderajoitukset.

Huonokuntoiset puut kaupungin omistamalla maalla

Kaupunkitekniikan keskus kaataa huonokuntoisia ja vaarallisia puita puistoista, katujen varsilta, yleisten rakennusten pihoilta sekä taajamametsistä.

Huonokuntoisista tai vaarallisista puista voit ilmoittaa palautepalvelun kautta tai Trimble Feedback- mobiilisovelluksella, johon voit liittää myös kuvan kohteesta.

Asiakaspalveluun voi olla yhteydessä myös puhelimitse, puh. 09 816 25000.

Kaadettuja puita pinossa.