Pääkaupunkiseudun kartoille uudet koordinaatit ja korkeustiedot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.11.2012 klo 8.55
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen siirtyvät uuteen korkeusjärjestelmään ja tasokoordinaatistoon 1.12.2012. Tavallinen kartan käyttäjä ei muutosta huomaa, mutta rakentajien tulee olla siirtymävaiheessa valppaana. Muutoksen myötä karttojen, paikkatietojen ja maastomittauksen pohjana käytettävät koordinaatit ja korkeuslukemat muuttuvat.

Siirtyminen yleiseurooppalaiseen ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään on kaupungeilta suuri yhteisponnistus. Uudistus helpottaa huomattavasti yhteisiä rakennushankkeita ja kartta-aineistojen jakamista. Tähän asti Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla on käytetty koordinaatistona vanhaa valtion järjestelmää (VVJ), Helsingissä puolestaan omaa satavuotiasta järjestelmäänsä. Erilaisia korkeusjärjestelmiä kaupungeissa on ollut kolme.

Uudistuksen jälkeen teitä ja tunneleita kuntarajojen yli linjattaessa ei enää tarvita muunnoskaavoja, joiden avulla paikkatietoja on tähän asti sovitettu yhteen. Uusi koordinaatisto tukee paremmin myös satelliittipaikannusta.

Siirtymävaiheessa uudistus vaatii rakentajilta erityistä huolellisuutta. Suurin sekaannuksen mahdollisuus liittyy uuteen korkeusjärjestelmään, jonka myötä kaupunkien laskennalliset korkeudet muuttuvat kolmisenkymmentä senttiä. Varsinkin keskeneräisten hankkeiden vesi- ja viemäröintisuunnittelussa on näin ollen oltava tarkkana.

Rakennushankkeiden pääsuunnittelijoiden vastuulla on varmistaa, että kaikki rakentamisessa käytetyt suunnitelmat on esitetty yhteensopivassa muodossa. Siirtymävaihetta varten kaupunkien rakennusvalvonnat ovat laatineet talonrakentajille yhteisen ohjeen, joka löytyy verkosta osoitteesta www.pksrava.fi. Lisätietoja saa myös kunkin kaupungin rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiltä.

Knoppitietoa uusista järjestelmistä:

- Uudistuksessa käytettävät koordinaatistomuunnokset korjaavat vanhojen koordinaatistojen vähäisiä mittakaavavirheitä. Vaikka maastossa ei muutoksia tapahdu, kartalla esitettynä Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten yhteinen pinta-ala kutistuu laskennallisesti 5,3 hehtaaria. Asukkaiden kannalta asialla ei ole käytännön merkitystä. Muutos vaikuttaa tavallisen omakotitontin laskennallisiin rajamittoihin korkeintaan muutaman millimetrin verran.

- Espoo ja Kauniainen sijaitsevat uudessa korkeusjärjestelmässä 24,7 senttiä aiempaa korkeammalla. Helsinki kohoaa kartalla 30,5 senttiä. Vantaalla huomioidaan maankohoamisen vaihteluerot eri kaupunginosissa: Kaakkois-Vantaa sijaitsee uuden mittaustavan mukaan 30,9 senttiä ja Luoteis-Vantaa 32,2 senttiä aiempaa korkeammalla.

- Neljän kunnan korkein kohta on Mustakorven kalliolla Espoossa lähellä Vihdin rajaa. Uuden laskutavan mukaan se sijaitsee 114,5 metriä merenpinnan yläpuolella.

- Jatkossa pääkaupunkiseudun kaupungeissa sijainti ilmoitetaan suhteessa 25° itäiseen pituuspiiriin ja päiväntasaajaan. 25° itäinen pituuspiiri kulkee rannikolla Kulosaaren kohdalla ja pohjoisempana Helsinki-Vantaan lentoaseman kohdalla Tuusulanväylää seuraten. Helsingissä Kallion kirkko ei ole enää koordinaatiston nollapiste.