Asemakaavasta poikkeaminen

Poikkeamispäätös tarvitaan lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista.

Joskus poikkeaminen asemakaavasta tai määräyksistä edellyttää asemakaavan muutosta.
Joskus rakennusluvan hakemisen yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen sallii vähäisen poikkeamisen asemakaavasta.

Ennen asemakaavasta poikkeamista koskevan hakemuksen jättämistä, ole yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelualueen asemakaavasuunnittelijaan/-insinööriin tai rakennusvalvontakeskuksen lupavalmistelijaan.

Luvan ratkaisee kaupunkisuunnittelujohtaja. Maksullinen päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätöksessä on mukana valitusosoitus.