Maankäytön luvat

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.

Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta. Näille alueille rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus.

Luvan ratkaisee kaupunkisuunnittelujohtaja. Päätökset ovat julkisia.

Suunnittelutarveratkaisut/poikkeamispäätökset

Lupavalmistelijat:

  • Liisa Ahonen
  • Markus Eskelinen
  • Saara Räntilä
  • Heidi Valkealaakso

Tarvittaessa voit olla yhteydessä lupavalmistelijoihin yhteisen sähköpostin kautta tai jättää lupavalmistelijoille soittopyyntöjä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun, puhelin 09 8162 5000.

Lohkomisluvat (suostumus lohkomiseen) yleiskaava-alueella

Lupavalmistelija Pia Salonen, puhelin 043 825 5417, puhelinaika ma-to klo 9.00-10.30.

Tontin lohkomisen asemakaava-alueella suorittaa kaupunkimittausyksikkö.