Johtotietopalvelu

Espoon kaupunki ylläpitää keskitettyä johtotietopalvelua yhteistyössä Espoossa ja Kauniaisissa toimivien tietoliikenne-, energia- ja vesihuoltoyrityksien kanssa. Johtotietopalvelusta asiakas saa yhdestä pisteestä tiedot Espoon ja Kauniaisten alueilla olevista maanalaisista johdoista. Johtotietopalvelussa tehdään kysytyn alueen maanalaisten johtojen sijaintiselvitys.

Maanalaiset johdot Espoossa

Espoon alueella olevista maanalaisista johdoista ylläpidetään yhdistelmäjohtokarttaa. Yhdistelmäjohtokartalla kuvataan kaupungin katu- ja puistoalueille sijoitetut maanalaiset johdot ja valtaosa kiinteistöjen talojohdoista. Yhdistelmäjohtokartalle on tallennettu maanalaisia johtoreittejä noin 14 500 km, joista noin 8 000 km on herkästi vahingoittuvia kaapelireittejä.

Maanalaisten johtojen sijainti

Tarvittaessa maanalaisten johtojen sijainti osoitetaan myös maastossa. Maastonäytössä havainnollistetaan vain kartalla olevat dokumentoinut kaapelit. Maastonäytön suorittaminen vaatii asiakkaan tai hänen edustajansa läsnäoloa.

Maastonäytön pystyy tilamaan johtotietopalvelun asiakaspalvelupisteestä tai sähköisesti. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Kuka johtotietoja tarvitsee

Kaikissa maanpinnan alapuoleisissa suunnittelu-, rakentamis-, tutkimustöissä tulee ennen työhön ryhtymistä selvittää alueen maanalaiset johtotiedot.

Johtovaurio

Johtovaurioiden pienimmätkin korjauskustannukset ovat tuhansia euroja. Välittömien korjauskulujen lisäksi korvattavaksi voivat tulla erilaisten johtoverkkotulojen menetykset sekä sähkö- ja tietoliikennekatkosten aiheuttamat vahingot. Vaurion sattuessa vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot.

HUOM. Johtovaurion sattuessa on vauriosta välittömästi ilmoitettava johdon omistajalle vian korjaamiseksi ja kaupunkimittaukseen (puh. 043 8257 088) vastuiden selvittämiseksi.

Johtoselvityksen hakeminen

Johtoselvitystä haetaan sähköisestä asiointipalvelusta tai asiakaspalvelusta.

Sähköisen asiointipalvelun avulla voit tilata sijaintiselvityksen ja kartat sähköisesti.

Johtotietopalvelun asiakaspalvelu sijaitsee: Tekniikantie 15, Otaniemessä

Johtoselvityksen saa noudettaessa ainoastaan paperiversiona.

Johtoselvityksen tekemiselle on varattava vähintään yksi työpäivä molemmissa palveluissa. Isoissa selvityksissä aikaa johtoselvityksen tekemiseen on varattava useampi työpäivä.

HUOM. Johtoselvitys on voimassa vain kaksi viikkoa selvityspäivästä eteenpäin.  Kaapelien ja putkien sijainnissa saattaa tapahtua nopeitakin muutoksia. Johtoselvitys ja -kartta on tarkoitettu kertakäyttöiseksi ja kysyttyä paikkaa koskevaksi.

Lisätietoja:

  • Johtokartoitus - Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset johdot ja laitteet tulee kartoittaa. Kartoitus tilataan kaupunkimittauksesta tai kartoituksen voi suorittaa muu maanmittausalan ammattilainen.
  • Suunnittelua varten aineistoa voi tilata Espoon alueelta osoitteesta karttatilaus@espoo.fi
  • Kaivulupa - Kaivaminen yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja puistoalueilla, vaatii kaivuluvan.

Kartta-aineistot ovat pääasiallisesti maksullisia.

Tiedotteet:

Sähköinen asiointi johtotietopalveluun - ohje (pdf, 20 Kt)

Sähköinen johtotietoselvitys (PDF, 790 Kt)

Porausraportti maalämpökaivon tekemisestä Espoossa (pdf, 690 Kt)

Tiedote maaperätutkijoille (pdf, 19 Kt)