Johtotietopalvelu

Espoon kaupunki ylläpitää keskitettyä johtotietopalvelua yhteistyössä Espoossa ja Kauniaisissa toimivien tietoliikenne-, energia- ja vesihuoltoyrityksien kanssa. Johtotietopalvelusta asiakas saa yhdestä pisteestä tiedot Espoon ja Kauniaisten alueilla olevista maanalaisista johdoista.

JohtotiedotKaapelit

Johtotietopalvelussa tehdään kysytyn alueen maanalaisten johtojen sijaintiselvitys. Johtoselvityksen tekeminen saattaa edellyttää asiakkaan henkilökohtaista käyntiä. Tarvittaessa maanalaisten johtojen sijainti osoitetaan myös maastossa. Palvelu on asiakkaalle maksuton. Johtotiedon asiakaspalvelu palvelee teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä: Kannusillankatu 8, 02770 Espoo, puh 09 816 25200.

HUOM. Kaapelien ja putkien sijainnissa saattaa tapahtua nopeitakin muutoksia. Johtoselvitys ja -kartta on tarkoitettu kertakäyttöiseksi ja kysyttyä paikkaa koskevaksi.

Maanalaiset johdot Espoossa

Espoon alueella olevista maanalaisista johdoista ylläpidetään yhdistelmäjohtokarttaa. Yhdistelmäjohtokartalla kuvataan kaupungin katu- ja puistoalueille sijoitetut maanalaiset johdot ja valtaosa kiinteistöjen talojohdoista. Yhdistelmäjohtokartalle on tallennettu maanalaisia johtoreittejä noin 14 500 km, joista noin 8 000 km on herkästi vahingoittuvia kaapelireittejä.

Kuka johtotietoja tarvitsee

Kaikissa maanpinnan alapuoleisissa suunnittelu-, rakentamis-, tutkimustöissä tulee ennen työhön ryhtymistä selvittää alueen maanalaiset johtotiedot.

Johtovaurioiden pienimmätkin korjauskustannukset ovat tuhansia euroja. Välittömien korjauskulujen lisäksi korvattavaksi voivat tulla erilaisten johtoverkkotulojen menetykset sekä sähkö- ja tietoliikennekatkosten aiheuttamat vahingot. Vaurion sattuessa vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot.

Valtioneuvoston asetus 205/2009 , joka sisältää ohjeet rakennustyön turvallisuudesta, määrää mm. sen, että ennen kaivutyön aloittamista on varmistauduttava paikalla olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnista.