Johtotietopalvelu

Johtotietopalvelun asiakaspalvelupiste on suljettu toistaiseksi.

Sähköinen asiointipalvelu toimii normaalisti.

https://easiointi.espoo.fi/ePermit

Espoon kaupunki ylläpitää keskitettyä johtotietopalvelua yhteistyössä Espoossa ja Kauniaisissa toimivien tietoliikenne-, energia- ja vesihuoltoyrityksien kanssa. Johtotietopalvelusta asiakas saa yhdestä pisteestä tiedot Espoon ja Kauniaisten alueilla olevista maanalaisista johdoista.

Kaikissa maanpinnan alapuoleisissa suunnittelu-, rakentamis- ja tutkimustöissä tulee ennen työhön ryhtymistä selvittää alueen maanalaiset johtotiedot.

Johtoselvityksen hakeminen

Johtoselvitystä voi hakea ainoastaan sähköisen palvelun tai asiakaspalvelupisteen kautta.

Hakemus on jätettävä viimeistään kolme vuorokautta aikaisemmin aluerajauksesta riippuen. Pienissä aluemäärityksissä on johtoselvityksen tekemiselle varattava vähintään yksi työpäivä ja isoissa selvityksissä aikaa on varattava vähintään kolme työpäivää.

HUOM. Johtoselvitys on voimassa vain kaksi viikkoa selvityspäivästä eteenpäin.  Kaapelien ja putkien sijainnissa saattaa tapahtua nopeitakin muutoksia. Johtoselvitys ja -kartta on tarkoitettu kertakäyttöiseksi ja kysyttyä aktiivista työskentelyaluetta koskevaksi.

Hae johtoselvitystä eLupa-palvelun kautta osoitteesta https://easiointi.espoo.fi/ePermit

Ohje sähköiseen hakemiseen: Sähköinenjohtoselvitysohje

Mahdolliset tarvittavat liitteet elupapalvelussa:

  • Asemapiirustus työstä (LVI-, sähkö-, kairaus- tai vastaava suunnitelma) sekä alueella olevan kohteen rajaus selvästi. Liitteet voidaan lisätä pdf, jpg, tif, png, dwg, dgn, tdw, gt, tek, xyz ja txt muodossa
  • Vesihuoltotöissä HSY:n liitoskohtalausunto ja HSY:n määräämä liitospäivämäärä

Maanalaisten johtojen maastonäyttö

Johtoselvityksen hakemuksen yhteydessä voi tarvittaessa tilata maastonäytön. Maastonäyttö suoritetaan aktiivisella työskentelyalueella johtovaurioiden välttämiseksi. Maastonäyttö vaatii aina johtoselvityksen, jonka perusteella maastonäyttö suoritetaan. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Maastonäytössä havainnollistetaan vain johtotietopalvelun kartalla olevat dokumentoidut johdot ja kaapelit. Maastonäytön suorittaminen vaatii aina asiakkaan tai hänen edustajansa läsnäoloa. Maastonäyttö tulee kuitata näytön vastaanottajan toimesta.

Johtovaurio

Johtovaurioiden pienimmätkin korjauskustannukset ovat tuhansia euroja. Välittömien korjauskulujen lisäksi korvattavaksi voivat tulla erilaisten johtoverkkotulojen menetykset sekä sähkö- ja tietoliikennekatkosten aiheuttamat vahingot. Vaurion sattuessa vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot.

HUOM. Johtovaurion sattuessa on vauriosta välittömästi ilmoitettava johdon omistajalle vian korjaamiseksi ja kaupunkimittaukseen (puh. 043 8257 088) vastuiden selvittämiseksi.

Muut tiedotteet:

Porausraporttimaalämpökaivon tekemisestä Espoossa

Tiedotemaaperätutkijoille

Lisätietoja:

  • Johtokartoitus - Rakentamisen yhteydessä asennetut tai siirretyt maanalaiset johdot ja rakenteet tulee kartoittaa, jolloin johdot tulevat karttatietoihin näkyväksi. Kartoitus tilataan kaupunkimittauksesta tai kartoituksen voi suorittaa muu maanmittausalan ammattilainen.
  • Suunnittelua varten aineistoa voi tilata Espoon alueelta osoitteesta karttatilaus@espoo.fi. Kartta-aineistot ovat maksullisia.
  •  Kaivulupa. Kaivaminen yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja puistoalueilla, vaatii kaivuluvan.