Finnoon Djupsundsbäckenin asemakaavaehdotus etenee

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.10.2015 klo 13.40

Djupsundsbäcken on ensimmäinen lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn tuleva kaavaehdotus Finnoossa. Finnoo-Djupsundsbäcken, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutos käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.10.

Vehreäksi suunniteltu uuden asuinalueen kaava mahdollistaa kotien rakentamisen noin 2000 asukkaalle Finnoon läntiseen osaan. Kortteli- ja lähiympäristösuunnitelman on laatinut Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy.

Kaava-alueelle on suunniteltu asuinkortteleiden lisäksi Finnoon yhtenäiskoulu
liikuntapaikkoineen ja päiväkoteja. Läheisen Finnoon metroaseman saavutettavuus on
varmistettu runsaalla kevyenliikenteen verkostolla, mikä takaa myös turvallisen koulutien.

Suunnittelussa apuna selvitykset

Suunnittelussa erityishuomiota on kiinnitetty liito-oravien elinympäristöihin ja kulkuyhteyksiin, energiatehokkuuteen ja kaavatalouteen. Kaavan korkeimmat rakennukset sijoittuvat lähellä Finnoon metroaseman eteläistä sisäänkäyntiä. Uuden alueen asuinkerroskorkeudet vaihtelevat 6-12 välillä. Uuteen paikkaan linjatun Hyljetien länsipuolella on julkisivuiltaan puisten kerrostalojen korttelialue.

Kaava mahdollistaa kunnallistekniikan- ja talonrakentamisen aloittamisen vuoden 2016 aikana.

Lisätiedot
Projektinjohtaja Kimmo Leivo, Espoon kaupunki p. 050 340 9723
Arkkitehti Kaisa Rauhalammi, Espoon kaupunki p.  046 877 2593