Espoo tarjoaa avointa dataa käyttöön uudella tavalla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.2.2017 klo 9.53

Espoon karttapalvelusta löytyy nyt uusi kokonaisuus Avoin data, jonka kautta kuntalaiset pääsevät tutustumaan avoimiin aineistoihin ja lataamaan mm. kaupungin 3D-rakennusmalleja.

Espoo avaa kaupunkilaisten käyttöön avointa dataa uudella tapaa karttapalvelussaan. Karttapalvelusta löytyy nyt ’Avoin data’ -osio, josta voi ladata muun muassa 3D-muodossa esitettyjä rakennusmalleja SketchUp-tiedostoina.

”Rakennukset on mallinnettu hyödyntäen rakennus- ja huoneistorekisterin kerroslukutietoa. Tästä aineistosta voisi rakennella esimerkiksi erilaisia teemakarttoja rakennuksen käyttötarkoituksen tai valmistumisvuoden mukaan. Se sopii myös esimerkiksi 3D-pelien tai muiden visualisointialustojen materiaaliksi”, sanoo suunnitteluinsinööri Jani Havukainen kaupunkitekniikan keskuksesta.

Karttapalvelusta tietoa aina citykaneista lähimpiin kirjastoihin

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Espoo tarjoaa avointa dataa yleiseen käyttöön - karttapalvelussa julkaistiin jo 15 vuotta sitten kaikkien nähtäville opaskarttoja ja monia muita aineistoja. Nyt sieltä on saatavissa myös ajantasa-asemakaavoja ja niiden tulkintaan tarvittavia kaavamerkintöjä.

Karttapalvelusta saa tietoa hyvin monen tyyppisistä aiheista: katujen kunnossapitoluokitukset kertovat, milloin oma kotikatu aurataan, citykanialueet paljastavat kanien pesäpaikat ja kaupungin maanomistuksen perusteella voi päätellä, mitkä alueet kuuluvat kaupungin ja mitkä yksityisten tahojen hoidettaviksi.

Lisäksi kartalta voi etsiä myös mm. Espoon liikuntapaikkoja ja muita palveluita, kuten kirjastoja, sairaaloita, terveyskeskuksia, kouluja ja päiväkoteja.

Syntyykö Espoon datalla uusi äppi? Dataa asiantuntijoille

Karttapalvelu sopii kaikkien käyttöön, kun taas osoitteessa kartat.espoo.fi/avoindata on tähän saakka julkaistu avointa rajapinta-aineistoa pääasiassa asiantuntijoiden hyödynnettäväksi. Sieltä löytyvät WMS-karttakuva- ja WFS-vektorirajapinnat - näistä saadaan tietoa mm. asemakaavoista, katualueista ja rakennuksista.

”Nämä materiaalit on suunnattu esimerkiksi sovelluskehittäjille - ne ovat vapaasti uusien sovellusten raaka-aineeksi hyödynnettävissä. Olemme valinneet rajapintapalveluun sellaista aineistoa, jonka arvioimme kiinnostavan kehittäjiä”, Havukainen sanoo.

Espoon on avannut avoimia rajapinta-aineistoja vuodesta 2010 lähtien tähän päivään saakka. Halutessaan lisätietoja saa kaupunkitekniikan keskuksen karttatuotannosta (kartat.espoo.fi/karttatuotanto).

3D:llä tulevaisuuden kaupunkimalleja

Espoo kehittää edelleen 3D- aineistoja paitsi kuntalaisten ja ulkoisten asiantuntijoiden käyttöön, myös omiin tarpeisiinsa.

”3D-mallinnusta tehdään, jotta voisimme tukea tietomallipohjaista suunnittelua ja käyttää myöhemmin rakentamisessa koneohjausta sekä edelleen luoda uutta aineistoa asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja kuntalaisten käyttöön”, Havukainen kertoo.

Suunniteltavan alueen hahmottaminen kolmessa ulottuvuudessa helpottaa suunnittelijan työtä, kun hän näkee alueen monessa eri tasossa. Uutta Espoon mallissa on se, että 3D-mallissa näkyvät myös maanalaiset rakenteet, eli katujen alla kulkevat johdot ja kaapelit. Myös rakennusvaihe helpottuu, kun tiedetään jo etukäteen tarkalleen, missä kaapelit kulkevat.

”Tekniikka on nyt kehittynyt siihen pisteeseen, että tietoa voidaan tarjota tässä muodossa ja sitä on järkevää julkaista. Nyt voimme samalla ylläpitoprosessilla tuottaa sekä suunnittelua, rakentamista ja kaavoitusta palvelevaa paikkatietoaineistoa että tulevaisuuden kaupunkimallia”, sanoo Havukainen.

Mistä avointa dataa?

Espoon karttapalvelu 

Espoon avoimet rajapinnat

Pääkaupunkiseudun palvelukartta

Liikunnan paikkatietojärjestelmä Lipas