Luvat ja ohjeet

Rakennuksen rakentamiseen on oltava lupa rakennusvalvontakeskuksesta. Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan yleensä ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös.

Kaupunkisuunnittelukeskus käsittelee kaupungin suostumukset lohkomiseen sekä muut kuin rakennuspaikkaa koskevat maisematyöluvat.

Ympäristökeskus vastaa luonnon-, maaperän-, ilman- ja vesiensuojelusta sekä jäte- ja ongelmajätehuollon valvonnasta.

Kaupunkitekniikan keskus myöntää katualueiden kaivuuluvat ja kaapeleiden sijoitusluvat.