Asuminen ja ympäristö

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on viihtyisä, elävä, nopeasti kasvava ja kehittyvä asuinpaikka. Espoon verkostomainen kaupunkirakenne nojaa vahvasti tie- ja raideliikenteen väyliin ja solmukohtiin.

Espoon kaupunki on merkittävä rakentaja. Se rakentaa mm. liikenneväyliä, puistoja sekä kaupungin omia toimitiloja. Julkisen rakentamisen avulla luodaan ja pidetään yllä kaupunkielämän perusedellytyksiä.