Asukasyhdistysillassa ideoitiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.9.2014 klo 14.39

Miten asukkaat toiveineen ja ideoineen saadaan mukaan oman alueensa kehittämiseen? Miten kaupunki voisi helpottaa asukasasyhdiostysten toimintaa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia alustuksin ja työpajoin kaupungin ja asukasyhdistysten yhteisessä illassa viime keskiviikkona 27.8.2014.

Valtuuston puheenjohtaja Markus Torkki kertoi avauspuheenvuorossaan kuntauudistuksesta ja tulevista asukastilaisuuksista.

"Kun kaupunkilaisilta kerättiin vuosi sitten 15 000 ideaa siitä, millaisen Espoon haluamme, kolme yleisimmin toistunutta toivetta olivat virkistysalueet ja luonto, lapset sekä peruspalvelut. Nämä kolme teemaa pitäisi siis olla kunnossa. Kun taas kaikkien esiin nousseiden teemojen tärkeyttä kysyttiin, tärkeimmiksi valikoitui turvallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen sekä tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus", Torkki kertoi.

"Vähiten kiinnostava ja tärkeä teemoista oli metropolialue. Mutta se, millaisia ratkaisuja metropolialueen hallinnossa tulee, saattaakin vaikuttaa paljon meille tärkeisiin asioihin", Torkki korosti.

"Alueita pitää kehittää tasa-arvoisesti ja siinä asukasyhdistykset ovat keskeisiä - eri alueiden tarpeet ovat erilaisia. Osallistuminen tärkeää, siksi keskustelukiertuekin lähtenyt liikkeelle."

Ajatusten vaihtoa ja käytännön ideoita

Lähes kahdeksankymmentä aktiivista osallijaa täytti Valtuustotalon kahvion. Tilaisuuteen oli kutsuttu jokaisesta kaupunginosa- ja omakotiyhdistyksestä muutama osallistuja sekä asukasfoorumien puheenjohtajat. Kaupungilta tilaisuuteen osallistui johtoa, työpajojen vetäjät ja Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmä.

Lyhyiden alustusten jälkeen ryhmissä keskusteltiin muun muassa avustuksista, asukastoiminnan esteiden poistosta, talkoista, internetistä, kestävästä kehityksestä ja vanhusten yksinäisyydestä.

Kuuden keskustelupisteen vetäjät saivat fläppitauluilleen lukuisia ideoita ja kehitysehdotuksia, joita he vievät eteenpäin työssään ja Osallistuva Espoo -kehitysohjelmassa.

Alustukset

Yleiskuva asukasyhdistystilaisuudesta

Asukastoiminnan aktiiveja ja kaupungin kehittäjiä kokoontui Valtuustotalolle kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten espoolaisten ääntä saadaan kuuluviin ja toimintahalut fiksusti käyttöön.