Asuinalueiden kehittämisohjelman Espoon hanke ”Visioista tekoihin” on päättynyt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2016 klo 9.06

Ympäristöministeriön koordinoima ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n toteuttama Asuinalueiden kehittämisohjelma on päättynyt. Mukaan liittyneet 13 kaupunkia saivat vuosina 2013 - 2016 kehittämis- ja investointiavustusta kohdealueensa kehittämiseen. Ohjelman teemat koskivat asukkaiden osallisuutta, viihtyisää ympäristöä, tilojen uudenlaista käyttöä ja palvelutarjontaa sekä nuorten kasvua ja sosiaalista eheyttä.  

Espoon kohdealueena oli Espoon keskus, erityisesti Suvela ja Kirkkojärvi, joissa toteutettiin ja käynnistettiin kolmisenkymmentä kehittämistoimenpidettä. Näiden painopiste oli julkisen kaupunkiympäristön kohentamisessa, palvelutarjonnan vahvistamisessa sekä uusien, innovatiivisten tilaratkaisujen tuomisessa alueelle.

- Kohteista nostaisin esille Suvelan asukaspuiston ja tässä tehdyn osallistuvan budjetoinnin kokeilun. Espoon keskuksen vetovoimaa ajatellen merkittävimmät panostukset koskivat Keski-Espoon urheilupuistoa, jonne on avustusten turvin rakennettu muun muassa uusi kenttärakennus ja skeittipuisto. Kannusalin peruskorjaus oli taas kulttuuritarjonnan kärkihanke. Uudentyyppisistä tilahankkeista saatiin ohjelmakauden aikana rakenteille Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotalo, sanoo ohjelmakokonaisuudesta vastannut projektipäällikkö Kai Fogelholm.

- Ohjelman myötä olemme onnistuneet edistämään Espoon keskuksen vetovoimaa ja ehkäisemään eriytymiskehitystä. Ensi vuonna avattava asukastalo, Suvelan Onni -kortteliuudistus sekä Kirstin koulun uudistaminen tulevat nostamaan alueen imagoa entisestään, Fogelholm vakuuttaa.

Espoon kaupungin kokonaispanostukset kohdealueelle olivat Asuinalueohjelmaan sisällytettyjen kehittämistoimien osalta noin 12 miljoonaa euroa ja saadut avustukset 2,5 miljoonaa euroa. Tästä kehittämisavustusten osuus oli 1,1 miljoonaa euroa ja investointiavustusten 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Espoon neljä tutkimusyhteystyöhanketta saivat vuosina 2013 - 2015 avustusta yhteensä 1 miljoonaa euroa. Espoon kaupungin saama avustus oli toiseksi suurin kaikista hankekaupungeista ja vastasi suuruudeltaan yli 55 henkilötyövuotta.

Espoon keskuksen projektinjohtaja Mikko Kivinen kokee Asuinalueohjelman vauhdittaneen kehitystyötä.

- Avustus vaikutti monin paikoin kehittämistoimien käynnistämisen aikaistumiseen ja toteutuksessa kiirehtimiseen. Tuntui, että alueelle kohdentui ohjelman myötä myös enemmän työtunteja niin, että päästiin sananmukaisesti visioista tekoihin.

Kivinen muistuttaa, että kehittämistyö Espoon keskuksessa jatkuu ohjelman päätyttyäkin.

Nykyiseen hallitusohjelmaan ei sisälly vuosien 2008 - 2011 ja 2013 - 2015 tapaista asuinalueohjelmaa. ARA on kuitenkin käynnistänyt Yhdyskuntien uudistaminen -projektin (2016 - 2019), joka tarjoaa asiantuntija-apua ja verkostoja asumisen kehittämiseen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kai Fogelholm, p. 050-5539006
Projektinjohtaja Mikko Kivinen, p. 043-8249578

Kehitysohjelmaan liittyviä kuvia:
http://aineistopankki.espoo.fi/l/RTQ9tgBtd8KL