Lomake Espoosta laitospaikkaa hakeville ulkopaikkakuntalaisille

Henkilö, jonka kotikunta on muu kuin Espoo ja joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon piiriin Espooseen.

Laitoshoidossa olevat ja asumispalveluja sekä perhehoitoa tarvitsevat ovat voineet vuoden 2011 alusta lähtien valita kotikuntansa. Henkilö, jonka kotikunta on muu kuin Espoo ja joka ei kykene asumaan itsenäisesti, voi hakea laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon piiriin Espooseen. Kunta käsittelee hakemuksen, arvioi hakijan palvelutilanteen ja tekee päätöksen.

Hakeminen

Palvelua haetaan Hakemus palvelun saamiseksi (hakijan kunta muu kuin Espoo)  -lomakkeella, joka palautetaan osoitteella:

Ikääntyneiden hoivakotipaikkaa haettaessa:
Vanhusten palvelut
Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori
Asumisen palveluohjaus
PL 2308, 02070 Espoon kaupunki
puh. 09 816 33333

Vammaisten tai kehitysvammaisten laitospaikkaa haettaessa:
Vammaispalvelut
PL 2513, 02070 Espoon kaupunki
puh. 09 816 45285

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien laitospaikkaa haettaessa:
Mielenterveys- ja päihdepalvelut / asiakasohjaus
PL 2314, 02070 Espoon kaupunki
mtpasiakasohjaus@espoo.fi
puh. 040 639 4489

Hakemuksen voi allekirjoittaa ainoastaan hakija itse tai hakijan edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu. Jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu, hakemuksen mukaan on liitettävä valtakirja.