Henkilörekisteriselosteet

Henkilötietolain 523/1999 tarkoituksena on toteuttaa yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Laki velvoittaa rekisterinpitäjää (Espoon kaupunki) laatimaan jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallentaa esimerkiksi kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten esimerkiksi asiakassuhde, palvelussuhde tai oppilassuhde.

Henkilötietolain mukaan henkilölle on pyynnöstä annettava tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä henkilörekisteriin on kirjattu ja millä perusteella niitä käsitellään. Tarkastusoikeuttaan käyttämällä hän voi myös rekisteröitynä vaatia virheellisen tiedon korjaamista.