Asiointipalvelujen rekisteriselosteet

Asioi verkossa -osioon on koottu henkilötietolain (523/1999) ja julkisuuslain (621/1999) ja -asetuksen ( 1030/1999) mukaiset Espoon kaupungin rekisteriselosteet.

Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet esitetään Espoossa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti tietosuojaselosteina. Julkisuuslain- ja asetuksen edellyttämät rekisteriselosteet ovat tietojärjestelmäselosteita.

Kaupungin tietosuojavastaavat ylläpitävät ja huolehtivat selosteiden ajantasaisuudesta. Linkki tarkastusoikeuden käyttämiseen löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Näin haet vahingonkorvausta

Potilasvakuutuskeskus: Vahinkoilmoituksen tekeminen

Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet