Wilma

Kaikilla kouluilla ja lukioilla on käytössään sähköinen Wilma-järjestelmä kodin ja koulun yhteistyön tukemiseen. Järjestelmän kautta ilmoittaudutaan 1. luokalle ja 7. luokalle.
Hakeminen
1. luokalle ja 7. luokalle hakemisesta ilmoitetaan erikseen.

Muuta aiheesta

Perusopetus

Lukiokoulutus

Tietosuojaselosteet, mm. opetuksen (esiopetus, perusopetus, lukio-opetus) oppilas- ja opiskelijarekisterit