Wilma

Kaikilla kouluilla ja lukioilla on käytössään sähköinen Wilma-järjestelmä kodin ja koulun yhteistyön tukemiseen. Järjestelmän kautta ilmoittaudutaan 1. luokalle ja 7. luokalle.