Espoo.fi-sivuston avoimet rajapinnat

Avoimen Rest-rajapinnan kautta voi hakea espoo.fi-sivuilta uutisia, tapahtumia, hankkeita, sähköisiä palveluita, kuulutuksia ja perussisältödokumentteja.

Espoon kaupunki tarjoaa kiinnostuneiden käyttöön julkaisujärjestelmään toteutetun Rest-palvelun, jonka rajapinta noudattaa oData määritystä. Tästä syystä rajapinnat ja tietosisällöt ovat standardoituja ja erityisesti rajapintojen löydettävyys on parempi. Myös datat voi suodattaa ja laajentaa standardoidulla tavalla jo palautetussa datassa.

Voit hakea dataa espoo.fi-sivuilta, joko koko sivustosta, tietystä navigointitasosta tai jollain sivuston luokittelulla. Rajapinta kattaa kaikki kolme espoo.fi-sivuston kieliversiota (suomi, ruotsi, englanti). Hakua voidaan rajoittaa sisältötyypillä. Hakuparametrit on kuvattu tarkemmin alla olevassa liitetiedostossa.

Rajapintojen antama data on oletuksena Atom-formatoitua xml:ää. Datan saa myös ulos JSON (parametrilla $format=json) ja JSONP muodossa (parametrilla $callback=funktionnimi). Aineiston merkistö on utf-8.

Rajapinta palauttaa sisältöjen perustiedot. Kaikille erityyppisille sisällöille palautetaan aina samat tiedot. Tapahtumalle löytyy kuitenkin arvot tietoihin EventStartDate ja EventEndDate, jotka muilla sisältötyypeillä ovat aina tyhjät.

Liitetiedostot

Yhteystiedot


Palvelusta vastaa konserniesikunnan viestintä.