Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta alkaa Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 1.2. alkaen - kirjastot edelleen avoinna rajoitetusti  

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.1.2021 klo 15.17

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 27.1. kokouksessaan, että lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta avautuu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 1.2.2021 alkaen. Kulttuurikeskukset, museot, sisäliikuntapaikat ja nuorisotilat pysyvät muutoin kiinni 28.2. asti. Kirjastot ovat edelleen rajoitetusti avoinna. Ulkona tehtävä nuorisotyö toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä.

Alle 20-vuotiaiden liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta voidaan käynnistää 1. helmikuuta alkaen Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien hallinnoimissa tiloissa rajatusti ja erityistä terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa.

Toimintaa voidaan toteuttaa kuntien liikuntatiloissa, kulttuuritiloissa, kouluissa, kirjastoissa ja nuorisotiloissa. Toimintaa voivat toteuttaa liikuntaseurat, nuorisojärjestöt, muut yleishyödylliset yhdistykset, taiteen perusopetuksen toimijat, muut yhteisöt ja kaupunkien vapaa-ajan palvelut. Myös koulujen oma kerhotoiminta käynnistyy. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Harrastusryhmän kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu myös ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Toiminta toteutuu ulkona ja sisällä jo aiemmin varatuilla vuoroilla.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot on edelleen peruttu. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja vapaa-ajan toimipaikkoihin ei järjestetä.
 
Kuntien ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.   

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.
 
Toiminnassa noudatettavat periaatteet:  

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.    
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.   
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoristusten aikana. 
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.   
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.   
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.   
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön   
  • Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.     

Nuorisotyö alkaa rajatusti ulkona   
Nuorisotyössä toteutetaan ulkona toimintaa nuorille enintään 10 hengen ryhmissä. Nuorisotyön ulkotoiminta keskittyy asuinalueille ja ei kokoa yhteen joukkoja, vaan tarjoaa mielekästä tekemistä jo yhteen kokoontuneille nuorille. Ulkona pienryhmissä (enintään 10 osallistujaa) tehtävä nuorisotyö tarjoaa nuoriso-ohjaajille työvälineitä ja mahdollisuuksia vastata nuorten tarpeisiin ja ehkäistä syrjäytymistä. Toimintaa kohdennetaan erityisesti niille nuorille, joiden hyvinvoinnista ollaan huolissaan.  Nuorisotilat ovat kiinni 28.2.2021 asti.

Lue myös: 

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.