3D-kaupunkimalli voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.11.2018 klo 15.00

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2018 voittajat palkittiin 30.11. pidetyssä tilaisuudessa. Tänä vuonna voiton vei Espoon kaupunkitekniikan karttatuotannossa kehitetty 3D-kaupunkimalli. Mallista löytyvät muun muassa Espoon nykyinen rakennuskanta sekä kadut, puistot ja vesistöt. Lisäksi siihen voidaan liittää esimerkiksi kaavoitukseen, rakennusvalvontaan, katulupiin, infraan, ympäristövalvontaan ja maaomaisuuteen liittyviä tietoja. Malli jaetaan avoimen rajapinnan avulla, joten se on muidenkin toimijoiden käytettävissä. Tämänhetkinen testiversio laajenee vuoden 2019 alusta alkaen kattamaan koko kaupungin alueet.

3D-malli säästää suunnittelutoimistojen aikaa lähtötiedon editointivaiheessa, lyhentää kehityshankkeiden läpivientiaikoja ja säästää kaupungin määrärahoja. Se helpottaa asukkaiden osallistumista jo kaavoituksen suunnitteluvaiheessa ja vähentää siten tarvetta valituksille.

Innovaatiota on kehitetty Espoon kaupungilla pitkäjänteisesti vuodesta 2014 lähtien. Työn aikana ohjelmistoja kehitettiin ja luotiin toimiva prosessi. Lisäksi kaupungin 12 karttatietokäsittelijää opiskeli innovaatiotiimin ohjauksessa uuden työn 3D-tietomallintajina.

3D-kaupunkimallin esittelyvideo

”Yksi vuoden hienoimpia päiviä on, kun kilpailun finalistit esittelevät innovaationsa kaupungin johdolle”, iloitsee kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. ”Kilpailun korkea taso osoittaa, että työntekijämme ovat halukkaita kehittämään työtään ja espoolaisille tarjottavia palveluja”, hän jatkaa.

Suun terveydenhuollon mittaristo nappasi toisen sijan

Suun terveydenhuoltoon laaditun mittariston avulla arvioidaan palveluja vaikuttavuuden, työn laadun, prosessin laadun ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta.

Mittaristo on rakennettu yhteistyökumppanin kanssa, ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Yhteistyö on tuottanut valtakunnallisen laatu- ja vaikuttavuusmittariston, jonka on ottanut käyttöön jo nyt 16 julkista ja yksi yksityinen suun terveydenhuollon toimija. Mittaristo tukee valinnanvapautta sekä auttaa johtamisessa ja henkilöstön ammattitaidon kehittämisessä. Jatkossa asiakkailla on mahdollisuus palveluntuottajien vertailuun ja sitä kautta valinnanvapauteen.

Kunniamaininnat kiusaamisen vastaiselle toiminnalle ja kaavapalautejärjestelmälle

Tapiolan lukion ja koulun Minä – kiusaamisen vastainen toiminta palkittiin kunniamaininnalla. Se on opiskelijan ideasta jalostunut malli kiusaamisen ehkäisemiseksi. Lukiolaiset vetävät suunnittelemiaan ”Kiusaaminen livenä ja somessa” -tunteja kahdeksasluokkalaisille kuraattorien tukemana. Lisäksi koulussa vietetään "What´s up" -hyvinvointiviikkoa, johon kuuluu hyvinvointiin liittyvä toiminnallinen päivä. Kilpailun raati kiinnitti huomiota aitoon yhteistyöhön, jossa otetaan huomioon oppilaiden ja opiskelijoiden mielipiteitä ja toiveita. Lisäksi eri luokka-asteiden opiskelijat tutustuvat toisiinsa.

Toisen kunniamaininnan sai kaupunkisuunnittelukeskuksen kaavapalautejärjestelmä, jossa mielipide tai muistutus kaavasta jätetään suoraan interaktiiviselle kaavakartalle. Järjestelmän tuottaman asiakastiedon jatkokäsittely on aiempaa helpompaa, sillä suoraan kartalle tehdyt merkinnät kohdentuvat paremmin ja säästävät suunnittelijan aikaa. Lisäksi tuloksena saatu määrämuotoinen tiedosto helpottaa mielipiteen kirjaamista kirjaamossa ja on suunnittelijan hyödynnettävissä.

Eettisen hakkeroinnin kurssi voitti Potentiaaliset innovaatiot -sarjan

Eettisen hakkeroinnin kurssilla (Hack with Espoo) lukiolaisia osallistetaan yhdessä kumppaniyritysten kanssa kehittämään kaupungin tietoturvallisuutta. Samalla opitaan eettistä hakkerointia. Kaupungin tietoturvapäällikön ja suomenkielisen opetuksen lukiolinjan edustajien toteuttama idea on koulumaailmassa uutta. Innovaatio toteuttaa Espoon arvoja kuntalaisten osallistamisesta ja tukee kaupungin tietojärjestelmien haavoittuvuuksien tunnistamista.

Toiselle sijalle Potentiaaliset innovaatiot -sarjassa nousi varhaiskasvatuksen Tapaturma-Tapani –lautapeli. Peli on tarkoitettu osaksi opetussuunnitelman mukaista turvallisten toimintatapojen ja turvallisuusvalmiuksien oppimista. Esikoululaiset ja viisivuotiaat lapset pelaavat peliä yhdessä aikuisten kanssa. Fiktiivisiä tapaturmia tutkimalla opitaan yhdessä välttämään ja ennaltaehkäisemään tapaturmia. Pelistä on suunnitteilla versiot myös alakoululaisille, yläkoululaisille ja työyhteisöille. Kilpailuraadin arviossa mainittiin, että peliä kehitettäessä on tunnistettu hyvin lasten oppimispotentiaali.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012 alkaen. Kaupungin työntekijöille, työyhteisöille ja verkostoille tarkoitetussa kilpailussa etsitään innovaatioita, jotka parantavat kaupungin palveluja ja tehostavat toimintaa. Kilpailuhakemukset osallistuvat myös Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, jossa espoolaiset ovat menestyneet hyvin aiempina vuosina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.