kuva 9 1 3 2

Sähköinen Espoo-tieto

Kasvavien Espoo-tietomäärien käsittelyn helpottamiseksi tarvittiin avuksi automaattista tietojenkäsittelyä. Kauppalanhallitus asetti 28.4.1970 tilastotoimikunnan, jonka tehtävänä oli rekisteröinti-, tilastointi- ja raportointijärjestelmien kehittäminen. Ensisijaisesti kehitettiin terveydenhoidon- ja koulutoimentietojen, väestö-, kiinteistö-, ja rakennustietojen, sekä henkilöstörekisteritietojen tietojärjestelmiä. Näistä henkilöstörekisteritietojen kehittäminen ATK-pohjaisiksi tapahtui nopeimmin.

Kaupunginhallitus päätti 13.6.1972 Lahden kaupungin kuukausipalkkalaskennan ATK-järjestelmän ostosta, ja kehotti samalla suunnittelemaan palkanlaskentaan yhdennettävissä olevan henkilöstörekisterin. Kaupunginkanslian hallinnolliseen osastoon perustettiin ATK- toimisto v. 1988. Espoon kaupunki hankki VAX 8530 keskustietokoneen. Tiedonhallintaohjelmistoksi valittiin RDB relatiotietokantaohjelmisto joka asenettiin keskustietokoneeseen. Vuonna 1988 päätettiin myös Ethernet tietoliikenneverkon rakentamisesta Espoon virastokeskukseen.

Sähköisen tiedottamisen ratkaisuksi kaavailtiin 1980-luvulla kunnallista kaapelitelevisiotoimintaa. Osittain Helsingissä vastaavanlaisesta toiminnasta saatujen huonojen kokemusten vuoksi hankkeesta kuitenkin luovuttiin. Maailmanlaajuinen tietoverkko kehittyi 1980-luvulla. Espoon kaupungille hankittiin internetpalvelin v.1995.