kuva 4 1 2 3 4 5 6

Julkaistua Espoo-tietoa 1700-luvulta alkaen.

Espoo esiintyi julkaisuissa 1700-luvulta alkaen. Aikakausi oli matkakirjallisuuden kukoistusaikaa ja näissä kirjoissa kerrotaan myös Espoosta. Espoo esiintyy esim. Eric Tuneldin teoksessa.

"Geographie öfver Konungariket Swerige samt därunder hörande länder."

Ensipainos on vuodelta 1785. Teoksessa tehdään selkoa valtakunnan paikkakuntien maantieteellisistä paikallisolosuhteista ja elinkeinoista. Espoon osalta mainitaan mm:

"I samma (Esbo) Socken 2½ mil från Helsingfors blef år 1750 en Hälsobrunn upptäckt och inrättad, hvarest en artig Konstbygnad är gjord, så at Brunsvattnet, ifrån 3 alnars bredt och rundt Stenkar, igenom 7 pipor eller spiror, likt en Krona, i högden upspringer och gifver hvarje timme öfver 420 kannor klart vatten: här är ock en inrättning gjord til kalla Bad."

Teksti kertoo vuonna 1750 löydetystä terveyslähteestä ja lähteen päälle rakennetusta kaivosta.

Espoon terveyskylpylän lisäksi samassa teoksessa mainitaan että "Helsingin länsipuolella oli laaja metsä, jossa kasvoi tuhansia tammia". Tämä metsä oli kuitenkin kaadettu 1740-luvulla.

Lehdistö aloitti toimintansa Suomessa 1770-luvulla. Turussa ilmestyi vuosisadan aikana monta aikakausijulkaisua, joissa kerrottiin muun valtakunnan asioiden ohella myös Espoon asioista. Lehdistössäkin Espoo tunnettiin lähinnä terveyslähteen ja kylpylän paikkakuntana.