Espoon kaupunginmuseo 1

Paikalliset yhdistykset Espoo-tiedon tallentajina ja levittäjinä

Kotiseutuyhdistysten toiminnassa paikallistiedon kerääminen oli jo heti alkuvaiheessa keskeistä. Toiminnan lähtökohtina olivat paikalliset ominaispiirteet ja kotiseudun omaleimaisuus. Esbo hembygdsforskningsförening perustettiin Espoon ruotsinkielisen nuorisoseuran tiloissa vuonna 1915. Yhdistyksen toiminta perustui nimensä mukaisesti Espoon tutkimukseen. Seuran nimi muutettiin vuonna 1930 nykyiseen muotoonsa Esbo hembyggdsförening. Toiminnan painopiste siirtyi samalla enemmän tiedottamiseen. Perinneyhdistys Aurora on erityisesti erikoistunut Espoolaisen perinteen tallentamiseen.

Espoossa toimii monta kaupunginosayhdistystä. Niiden lähtökohtana oli usein toimia alueellisina etujärjestöinä, joiden toiminta myöhemmin laajeni paikallisen tiedon tallentaminseen. Paikallistasolla tallennettu tietot antaa lähellä todellisuutta olevan näkökulman, joka muuten jäisi paljolti huomaamatta.