kuva 3 1 2 3 4 5 6

Espoo kuvassa

Espoo ja sen osia on esitetty kuvallisesti 1600-luvulta alkaen. Laajemmalla määritelmällä karttojakin voi pitää kuvina. Kartta on siten pienennetty kuva maastosta kaavamaisesti esitettynä.

Vanhimmat Espoon kartat löytyvät niin kutsutuista geometrisistä maakirjoista. Espoon kyliä esittävät kartat kuuluvat maakirjakarttojen toiseen sukupolveen, verollepanokarttoihin. Näissä kartoissa (katso kuvaa) kiinnitettiin erityisesti huomiota viljelysmaiden sijaintiin ja laajuuteen, ei niinkään rakennuksiin ja niiden sijaintiin. Karttoihin liitettiin kirjallinen selitysosa.

Maaseudun maankäyttöä säänneltiin myöhemmin 1700-luvulla erilaisissa maanjaoissa, esim. isossajaossa. Jaoista laadittiin myös kartat. Maaseutu sai kuitenkin kattavan maankäyttösääntelyn vasta vuonna 1949. Espoon 1900-luvun taajamarakentaminen toi mukanaan alueiden asemakaavoituksen. Kokouksessaan 19. joulukuuta 1949 Espoon kunnanvaltuusto asetti rakennuslautakunnan suunnittelu- ja maanlohkomiskysymysten käsittelyä ja valmistelua varten.