kuva 8 1 2

Espoo tiedon tuottamista ja viestintää

Kuntakoon suureneminen ja tehtävien lisääntyminen mutkistivat jo 1960-luvulla Espoon kunnallishallintoa ja lisäsivät samalla hallinnossa kiertävän informaation määrää. Kauppalan toimintojen ja kehityksen ohjaaminen vaativat ohjeiden ja päätösten perustaksi tieteellisin menetelmin muokattua tietoa, tutkimusten, selvitysten ja suunnitelmien muodossa. Tietojen systemaattinen kerääminen päätöksenteon pohjaksi aloitettiin v.1968 kauppalan toiminta -ja talousuunnitelu toimikunnan puitteissa. Taloustyöryhmä toimitti heti alkuvuodesta myös laajempaan levitykseeen tarkoitettuja tilastollisia julkaisuja.

Kunnan edustuksellinen demokratia edellytti toimivaa viestintäsuhdetta kuntalaisten ja hallinnon välille. Espoon kauppala perusti v.1969 tiedotustoimiston kaupunginkansliaan. Espoossakin paikallislehdistö toimi edelleen tärkeänä kunnallistiedon kanavana. Ilmaisjakelulehti Länsiväylän sisällöstä valtaosa käsitteli Espoon kunnallisia asioita.

Espoon kauppala julkaisi v.1969 alkaen Espoo-Esbo nimistä jokaiseen kunnan alueella sijaitsevaan kotiin jaettavaa tiedotuslehteä. Lehti pyrki tarjoamaan yksityiskohtaista ja syventävää tietoa kaupungin palveluista ja hallinnosta. Tietoa Espoosta välitti myös vuonna 1971 perustettu matkailulautakunta ja sen yhteydessä toiminut matkailutoimisto.