Kuva 1 kalliomaalaus Nuuksiossa Geometriska symboler

Esbo före det skrivna ordet

De första nedtecknade skriftliga uppgifterna om Esbo är från medeltiden. Information som härstammar från tidenföre det skrivna ordet är de gamla ortsnamnen, däribland Esbo. Vad namnet syftar på är okänt. De flesta som har intresserat sig för namnets ursprung tror att det har bildats av orden "asp" och "å".

I forntidens skriftlösa samhälle fungerade ortsnamnen som budskap till omgivningen och som kungörelser. I början förstods budskapen, men med tiden föll innebörden i glömska och namnen blev ofta obegripliga för namnens brukare.

Under forntiden sträckte sig en sjöväg längs Finska vikens kust och tangerade även Esbo. En författare har kallat vägen varornas och informationens väg. Ortsnamnet Esbo användes säkert av dem som reste på handelsvägen.