Niittymaa housing unit

Niittymaan asumisyksikkö tuottaa tehostettua asumispalvelua espoolaisille vaikeavammaisille henkilöille. Yksikössä on 12 asuntoa, jotka sijaitsevat tavanomaisessa kerrostalossa. Yksikön asiakkaiksi soveltuvat sellaiset vaikeavammaiset henkilöt, joiden toimintakyky voi olla rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella. Turvallisen asumisen edellytyksenä on, että asukas kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan, kutsumaan apua tarvittaessa ja viettämään aikaansa yksin omassa asunnossaan. Palvelut ei sovellu, jos tarvitaan jatkuvaa valvontaa tai jatkuvaa sairaanhoidollisen hoidon toteuttamista. Palveluun ohjaudutaan vammaispalvelujen sosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin ja SAS-työryhmän käsittelyn perusteella. Asiakkaat ovat suorassa vuokrasuhteessa Espoon asuntoihin ja vastaavat asunnostaan ja siihen liittyvistä kustannuksistaan ja tavanomaisista menoista itse. Asukkailta voidaan periä ylläpitomaksu sekä kotipalveluateriamaksut.  Asunnoissa on automaattinen palonsammutusjärjestelmä ja asukkailla on käytössään hoitajakutsujärjestelmä, jolla voi kutsua tarvittaessa apua ympärivuorokautisesti. Asukkaiden käytössä on yhteistila, apuvälinevarasto, taloyhtiön saunatilat, pesutupa. Ruokahuollosta asukas vastaa itse tai hänellä on mahdollisuus tilata kotipalveluateriat. Asukas osallistuu omaan arkeen toimintakykynsä mukaisesti.

Contact information

Niittymaa housing unitNiittymaanaukea 4 B,02200 Espoo+358 43 825 0428, +358 43 825 1010

Postal address:P.O. Box 20209, 02070 City of Espoo

Contact persons

Service Manager Anu Mattila +358 40 652 2249 anu.mattila@espoo.fi

Links

Anna palautetta(extrernal link)

Check service location details on the Servicemap(extrernal link)