You are only allowed to visit a maternity and child health clinic if you are in good health. Please do not bring many people with you. Read more

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
2020-05-07 15:39

Only visit a clinic in good health

You are only allowed to visit a maternity and child health clinic if you are in good health. If you should need a new appointment time, please call our appointment booking and counselling number at tel. 09 8162 2800 on weekdays 8.30–14.30.

Please do not bring many people with you, to prevent our waiting rooms from becoming too crowded.
  • Maternity clinic: If you are pregnant, your partner may come to the clinic with you.
  • Child health clinic: We will only admit the child and one guardian to the consulting room.
We will use remote interpreters if we can. 

Please read more information

Somali

Fadlan, Xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka idhinka oo caafimad qaba imaada

Fadlan, Xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxaad iman kartaan idhinka oo caafimaad qaba.

Fadlan xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ha imaanina idhinka oo tiro badan si goobtu ay saxmad u noqon.

Xafiiska kalkaalisada waxaa kaliya soo gali kara waalidka iyo dhallaanka balanta leh. Ciddii turjumaan u baahan waxaan ku qaabilnaa telefoon ahaan.

arabia (pdf, 75 Kt)

dari (pdf, 134 Kt)